Verkkouutiset

Viime vuonna pantiin vireille 2473 konkurssia. LEHTIKUVA/JUSSI HELTTUNEN

Konkurssit lisääntyivät viime vuonna 16 prosenttia

Yrityssaneerausten määrä väheni viime vuonna edellisvuodesta 1,5 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna pantiin vireille 2[nbsp]473 konkurssia, mikä on 15,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 11[nbsp]491, mikä on 5,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna konkurssien määrä väheni 5,7 prosenttia.

Vireille pantujen konkurssien määrä lisääntyi viime vuonna kaikilla päätoimialoilla. Konkurssit lisääntyivät lukumäärällisesti eniten rakentamisen päätoimialalla. Toimialalla pantiin vireille 552 konkurssia, mikä on 135 konkurssia (32,4 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Suhteellisesti konkurssien määrä lisääntyi eniten maa-, metsä- ja kalatalouden toimialalla (54,8 %).

Vuoteen 2019 verrattuna konkurssit lisääntyivät maa-, metsä- ja kalatalouden toimialalla (29,7 %) ja rakentamisen päätoimialalla (6,2 %). Muilla toimialoilla konkurssien määrä laski vuodesta 2019, suhteellisesti eniten majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (17,9 %).

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireille tulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan ”konkurssiin menemistä” ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi on monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Konkurssilaissa on ollut viime aikoina muutoksia. Konkurssiin hakemista rajoitettiin lakimuutoksella 1.5.2020–31.1.2021 välisenä aikana. Sen jälkeen syyskuun 2021 loppuun oli voimassa lakimuutos, joka esti velkojia hakemasta yritystä konkurssiin lyhytkestoisten maksuvaikeuksien vuoksi. Tilastokeskuksen mukaan konkurssitilastosta ei voida suoraan arvioida lakimuutosten vaikutusta konkurssien lukumääriin.

Yrityssaneerausten määrä väheni viime vuonna

Yrityssaneerauksia pantiin viime vuonna vireille 331, mikä on 5 yrityssaneerausta (1,5 %) vähemmän kuin vuonna 2020. Henkilökunnan määrä yrityssaneeraukseen haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 3[nbsp]494, mikä on 3146 henkilötyövuotta (47,4 %) vähemmän kuin edellisvuonna.

Yrityssaneerausten määrä kasvoi majoitus- ja ravitsemustoiminnan (8,7 %), rakentamisen (22,2 %) sekä kaupan (32,4 %) päätoimialoilla.

Lukumääräisesti eniten yrityssaneeraukset kasvoivat rakentamisen päätoimialalla. Toimialalla pantiin vireille 77 yrityssaneerausta, mikä on 14 saneerausta (22,2 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yrityssaneeraukset vähenivät sekä suhteellisesti että määrällisesti eniten muiden palveluiden päätoimialalla, jolla pantiin vireille 80 yrityssaneerausta, eli 21 yrityssaneerausta (20,8 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Uusimmat
MAINOS