Verkkouutiset

Kaikki poliittiset mainokset olisi selvästi merkittävä mainonnaksi ja niissä olisi ilmoitettava muun muassa, kuka ne on maksanut ja kuinka paljon ne ovat maksaneet. LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Komissio tiukentaa poliittisen mainonnan sääntöjä

EU:n komissio esittää läpinäkyvyyttä ja kohdentamista.

Ehdotus on osa toimenpiteitä, joilla pyritään suojelemaan vaalien luotettavuutta ja turvaamaan avoin demokraattinen keskustelu.

Komissio ehdottaa myös tarkistuksia EU:n sääntöihin, jotka koskevat EU:n liikkuvia kansalaisia ja heidän äänioikeuttaan europarlamentti- ja kunnallisvaaleissa sekä Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden rahoitusta.

Ehdotettujen sääntöjen mukaan kaikki poliittiset mainokset olisi selvästi merkittävä mainonnaksi ja niissä olisi ilmoitettava muun muassa, kuka ne on maksanut ja kuinka paljon ne ovat maksaneet.

Poliittisen mainonnan kohdentamis- ja laajentamistekniikoita olisi selvitettävä julkisesti erittäin tarkkaan, ja tällaiset tekniikat olisivat kiellettyjä silloin, kun käytetään arkaluonteisia henkilötietoja ilman henkilön nimenomaista suostumusta.

Komission mukaan ihmisten on voitava helposti havaita maksettu poliittinen sisältö sekä verkossa että sen ulkopuolella.

– Heidän olisi voitava osallistua avoimiin keskusteluihin ilman disinformaatiota, asioihin puuttumista ja manipulointia. Ihmisten olisi myös voitava selkeästi nähdä, kuka poliittisen mainoksen on maksanut ja miksi, komissio toteaa tiedotteessaan.

Myös rahoituksen sääntöihin muutoksia

Komissio on ehdottanut Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden rahoitusta koskevien EU:n sääntöjen tarkistamista.

Asetuksen tarkistuksilla pyritään helpottamaan Euroopan tason poliittisten puolueiden vuorovaikutusta kansallisten jäsenpuolueiden kanssa ja valtioiden rajojen yli, lisäämään läpinäkyvyyttä erityisesti poliittisen mainonnan ja lahjoitusten osalta, poistamaan turhat hallinnolliset rasitteet ja parantamaan Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden talouden kestävyyttä.

Komissio on ehdottanut tarkistusta myös sääntöihin, jotka koskevat niiden EU:n kansalaisten osallistumista europarlamentti- ja kunnallisvaaleihin, jotka asuvat muussa jäsenmaassa kuin kansalaisuusmaassaan (ns. liikkuvat EU:n kansalaiset).

Tällaisia EU:n kansalaisia on noin 13,5 miljoonaa, ja hyvin harva heistä käyttää oikeuttaan äänestää europarlamentti- ja kunnallisvaaleissa.

Komissio ehdottaa vaalioikeuksia koskeviin direktiiveihin kohdennettuja muutoksia, kuten velvollisuutta ilmoittaa liikkuville EU:n kansalaisille aktiivisesti heidän vaalioikeuksistaan, vakiolomakkeiden käyttöä äänestäjien tai ehdokkaiden rekisteröintiä varten sekä maassa asuvien liikkuvien EU:n kansalaisten laajalti osaaman kielen käyttöä.

Ehdotukseen sisältyvät myös EU:n liikkuville kansalaisille annettavat takeet siitä, että heitä ei poisteta vaaliluettelosta heidän alkuperämaassaan.

Uusimmat
MAINOS