Verkkouutiset

Kolme syytä Putinin epäonnistumiselle: Ukraina on yhdistynyt

Ukrainassa kansa löysi toisensa Venäjän presidentti Vladimir Putinin aggression seurauksena.

Vuonna 2013 ja vuoden 2014 alussa Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Ukrainan silloinen presidentti Viktor Janukovits olivat läheisiä liittolaisia. Ukraina kärsi laajasta korruptiosta, ja maan armeijan toimintakyky oli iso kysymysmerkki.

Nato Review -lehden haastatteleman asiantuntijan mukaan Ukrainan tilanne on kuitenkin muuttunut Ukrainalle suotuisampaan suuntaan sen jälkeen, kun Putin sekaantui Ukrainan sisäisiin asioihin Krimin valloituksen ja Itä-Ukrainan väkivaltaisuuksien lietsonnan myötä.

Putinin toimet eivät ole edenneet suotuisasti Venäjän tavoitteiden näkökulmasta katsottuna.

Rutgers Universityn valtio-opin professorin Aleksander Motylin mukaan ukrainalaiset ovat onnistuneet luomaan itselleen identiteetin, joka pitää sisällään solidaarisuuden ja isänmaallisuuden tunteen.

– Ukrainalaisilla ei ole ollut tällaista kansallistunnetta viimeisen 25 vuoden aikana lukuun ottamatta lyhyeksi jäänyttä oranssia vallankumousta. Ihmiset ovat valmiita tekemään uhrauksia maansa eteen. Tämä näkyy selviten suurina määrinä vapaaehtoisia, jotka liittyvät itsepuolustusjoukkoihin ja muihin vastaaviin kansallisiin yksiköihin, Motyl sanoo.

– Kansalaiset osallistuvat taisteluihin ja monet ovat menettäneet henkensä. Heillä on tietty kohde. Ihmiset ymmärtävät, että ongelmat eivät johdu enää Janukovitsista. Uusi kohde on Venäjä.

Motyl katsoo, että Putinin Itä-Ukrainaan kohdistaman aggression seurauksena Ukrainan armeija on pakotettu toimimaan todellisen armeijan tavoin

– Tämä ei tietenkään riitä, mutta se on tärkeä osa yhteisöllisyyden ja kansallisen identiteetin luomisessa.

– Kukaan ei odottanut näiden ihmisten taistelevan. Yleinen oletus sekä Ukrainassa että lännessä oli, että nämä ihmiset ovat epäpäteviä, he eivät suostu taistelemaan eivätkä he pysty palauttamaan lakia ja järjestystä. Me olimme väärässä näissä kaikissa olettamuksissa.

Ukrainan yhtenäisyyden luomisen ja asevoimien parantamisen lisäksi Putin sai toimillaan aikaan sen, että maassa taistellaan nyt tosissaan korruptiota vastaan.

Aleksander Motyl muistuttaa, että korruptio on levinnyt Ukrainan yhteiskunnan kaikille tasoille. Se on osa jokapäiväistä elämää.

– Kyse on siitä, saadaanko 45 miljoonaa ihmistä ajattelemaan korruption vastaisesti. Ihmiset on saatava halukkaiksi lopettamaan lahjusten maksu ja virkamiehet on saatava halukkaiksi kieltäytymään lahjuksista.

– Näyttää siltä, että ukrainalaiset pyrkivät pienentämään valtiokoneistoa ja julkisen sektorin kokoa. Samaan aikaan palkkoja pyritään nostamaan ylöspäin, jotta kannustimet korruptioon vähenisivät.

Uusimmat
MAINOS