Verkkouutiset

Naton logo ja Suomen lippu. LEHTIKUVA / Jussi Nukari / pfp 2003

Joka kolmas arvioi Natolla olevan myönteinen vaikutus Suomen turvallisuuteen

Jäsenyyttä kannattaa neljännes, mutta 34 prosenttia katsoisi sen lisäävän Suomen turvallisuutta, selviää MTS:n kyselytutkimuksesta.

Suomalaisista vajaa kolmannes eli 31 prosenttia arvioi Natolla olevan ”myönteinen vaikutus” Suomen turvallisuuteen, ilmenee Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) vuosittaisesta kyselytutkimuksesta. Osuus on noussut viime vuodesta, jolloin näin ajatteli 25 prosenttia vastanneista.

Kielteisenä Naton vaikutusta Suomen turvallisuuteen pitää viidennes vastanneista.

Myös suomalaisten kannatus varsinaiselle Nato-jäsenyydelle on kasvanut hieman. Liittymistä kannattaa nyt 24 prosenttia, kun vuoden 2020 tutkimuksessa osuus oli 21 prosenttia. Jäsenyyttä vastustaa puolet suomalaisista.

Kysyttäessä ”Pitäisikö Suomen mielestänne pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana vai pyrkiä liittoutumaan sotilaallisesti?”, yli puolet suomalaisista eli 53 prosenttia kannattaa yhä sotilaallista liittoutumattomuutta. MTS on esittänyt tämän kysymyksen vuodesta 1996 lähtien, ja tuki sotilaalliselle liittoutumattomuudelle on tänä vuonna mittaushistorian alhaisin.

Vajaa kolmannes eli 31 prosenttia katsoo, että Suomen pitäisi pyrkiä liittoutumaan sotilaallisesti. Osuus on kasvanut edellisvuodesta seitsemän prosenttiyksikköä.

Kyselytutkimuksessa pyydettiin suomalaisia arvioimaan myös erilaisia tekijöitä ja niiden vaikutusta Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen. Näin kysyttäessä 34 prosenttia suomalaisista arvioi, että Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys lisäisi turvallisuutta. Osuus on kasvanut seitsemän prosenttiyksikköä edellisvuodesta.

Entistä useampi arvioi myös, että Yhdysvalloilla on myönteinen vaikutus Suomen turvallisuuteen. Tätä mieltä on nyt 22 prosenttia, kun vuoden 2020 kyselyssä osuus oli 15 prosenttia. Kielteisenä Yhdysvaltain vaikutusta pitää vajaa viidennes suomalaisista.

Tunnetuista instituutioista EU:lla arvioidaan olevan kuitenkin selkeimmin myönteinen vaikutus Suomen turvallisuuteen. Näin ajattelee 63 prosenttia suomalaisista, vaikka osuus on hivenen laskenut.

MTS:n tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy. Koronatilanteen vuoksi tutkimus toteutettiin osin henkilökohtaisina haastatteluina, osin internet-paneelissa. Vastaukset kerättiin syys-lokakuussa. Tutkimuksen otoskoko on 1001 henkilöä ja kohderyhmänä 15-79-vuotias väestö Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Tutkimuksen virhemarginaali on koko väestön osalta 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

LUE MYÖS: Maanpuolustustahdon notkahdus taittui

Uusimmat
MAINOS