Verkkouutiset

Kokoomusmepin mukaan uusi EU-asetus ei saa vaarantaa luomutuotantoa

Kokoomusmepit pitävät EU:n uutta luomutuotantoa koskevaa esitystä haasteellisena.

Europarlamentaarikot Petri Sarvamaa (kok.) ja Henna Virkkunen (kok.) näkevät EU:n uudessa luomutuotantoa koskevassa esityksessä hyviä elementtejä, mutta myös haasteita erityisesti Suomen kannalta.

Radikaaleimpia muutoksia nykytilaan verrattuna esityksessä olisi se, että koko tila pitäisi siirtää luomuun, mikäli haluaisi esimerkiksi viljellä luomuviljaa tai tuottaa luomulihaa.

– EU-lainsäädännössä juuri tämän kaltaiset yleistykset ja ”virtaviivaistukset” ovat vaarallisia. Käytännössä Suomessa luomun tuottaminen on usein kannattavuusrajalla. Tällöin viljelijä tarvitsee luomun tueksi myös muita tuotannonaloja. Kun yleistavoite on hyvä, meidän tehtävämme on varmistaa, ettei luomuviljelyä itse asiassa hankaloiteta entisestään koko tilan luomuvaatimuksella, toteaa Petri Sarvamaa tiedotteessa.

Komissio on tehnyt keväällä esityksensä uudeksi asetukseksi luonnonmukaisesta tuotannosta ja luomutuotteiden merkinnöistä. Nyt alkaa asetusesityksen käsittely parlamentissa. Tällä hetkellä on tarkoitus, että uusi asetus astuu voimaan vuonna 2017

Komissio haluaa esityksellään säilyttää sekä kuluttajien että tuottajien luottamuksen sekä helpottaa maatilojen siirtymistä luomutuotantoon. Kun aiemmassa lainsäädännössä on ollut paljon poikkeuksia liittyen esimerkiksi lyhyen kasvukauden maihin, halutaan näistä poikkeuksista nyt eroon, ja samalla virtaviivaistaa lainsäädäntöä.

– Pidän erinomaisena, että tuotantoeläinten hyvään kohteluun on kiinnitetty komission esityksessä huomiota. Eläinsuojelun näkökulmasta esityksessä on kuitenkin koko vielä parannettavaa. Suomessa luomutuotanto on lähtökohtaisesti hyvin eläinystävällistä. EU:n sisällä tehdään kuitenkin edelleen huonoissa oloissa liian pitkiä eläinkuljetuksia. Luomueläinten teuraskuljetuksille on asetuksessa määrättävä maksimimitta. Samoin tulee säätää niiden tainnuttamisesta ennen teurastusta, Virkkunen sanoo.

Luomutuotteilla on kasvavat markkinat niin kansallisella kuin Euroopan tasolla. Esimerkiksi Suomessa luomutuotteiden myynti on viimeisen vuoden aikana kasvanut noin kaksi prosenttia. Euroopassa kasvu on 3-5 prosentin vuositasoa.

Kysyntää siis on, ja kuluttajilla on Sarvamaan ja Virkkusen mukaan oikeus täyteen varmuuteen siitä, että heidän ostamansa luomu on todella luonnonmukaisesti tuotettua. Silti uudistus on tehtävä tavalla, joka ei käytännössä johda pienempien, lyhyempien kasvukausien jäsenmaiden luomutuotannon näivettymiseen.

Uusimmat
MAINOS