Verkkouutiset

Kokoomuksen Sari Sarkomaa: Kipsijäte kustannustehokas keino Itämeren parhaaksi

Sari Sarkomaan mukaan jätemateriaalin hyödyntäminen ympäristönsuojelussa on upea suomalainen innovaatio, jota tulee hyödyntää.

Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaan mielestä peltojen kipsikäsittely tulisi ottaa yhdeksi maatalouden ympäristötuen toimeksi seuraavalla tukikaudella. Sarkomaan mielestä kipsikäsittely on aloitettava Saaristomeren valuma-alueella laajamittakaavaisella pilotilla, jolla voidaan välittömästi vähentää huonossa tilassa olevan Saaristomeren fosforikuormitusta.

Sarkomaan mukaan pelloille levitettävän kipsin eli kaliumsulfaatin on havaittu vähentävän vesistöihin päätyvää maataloudesta aiheutuvaa fosforihuuhtoumaa jopa puolella.

– Helsingin yliopiston emeritus professori Erkki Auraa pidetään idean isänä Suomessa ja asiaa on sittemmin tutkittu mm. Suomen ympäristökeskuksen toimesta, hän kommentoi.

Sari Sarkomaan mukaan näytöt ovat kiistattomat. Hän toteaa, että ideaan on tarttunut myös John Nurmisen säätiö, joka on tähänkin saakka tehnyt ansioitunutta työtä Itämeren hyväksi.

– Kipsikäsittely olisi tehokas ja nopea fosforivaluman vähentäjä. Innostavaa myös on, että koska kipsi on jätemateriaali, sen hinta on alhainen ja toimi siten erittäin kustannustehokas, Sarkomaa kommentoi.

– Toimen avulla voidaan vähentää välittömästi peltojen fosforikuormaa jopa 150 tonnilla vuodessa vain noin 11 miljoonan euron vuosikululla, mikä on maatalouden ympäristötukeen käytetystä 330 miljoonasta eurosta vain murto-osa.

Sarkomaan mukaan kipsikäsittely vähentäisi fosforin lisäksi torjunta-aineiden huuhtoutumaa ja eroosiota sekä kirkastaisi jokivesiä, mikä lisäisi jokiemme virkistysarvoa.

Seuraavan hallituksen on Sarkomaan mielestä otettava asia työlistalleen.

– Peltojen kipsikäsittely ei ideana ole uusi, vaan siitä on puhuttu vuosikymmeniä. Nyt asia on saatava konkreettisesti eteenpäin. Itämeri ei odota vaan on edettävä ripeästi, hän painottaa.

– Jätemateriaalin hyödyntäminen ympäristönsuojelussa on upea suomalainen innovaatio ja askel kohti puhtaampaa merta.

Sari Sarkomaa muistuttaa, että kovasta suojelutyöstä huolimatta Itämeri kuuluu maailman saastuneimpiin merialueisiin.

– Itämeren puhtaus on tärkeä asia koko Itämeren alueen hyvinvoinnille ja talousalueen menestykselle. Kipsikäsittelyllä saataisiin aikaan hyviä tuloksia erityisesti Saaristomeren valuma-alueella, hän tiivistää.

Uusimmat
MAINOS