Verkkouutiset

Kokoomuksen Raija Vahasalo tukee lauantain mielenilmausta

Kansanedustaja Raija Vahasalon (kok.) mielestä lastentarhanopettajien palkka ei vastaa työn arvoa ja vaativuutta.

– Suomessa on jatkuva pula lastentarhanopettajista. Samaan aikaan kun yksi hallituksen kärkitavoitteista on nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja vahvistaa varhaiskasvatuksen asemaa osana koulutuspolkua, joudutaan päiväkodeissa toimimaan vajailla henkilöresursseilla nopeasti muuttuvissa olosuhteissa, Raija Vahasalo sanoo.

Hän toteaa, että lastentarhanopettajat tekevät valtavan tärkeää ja arvokasta työtä.

– Varhaiskasvatuksella ehkäistään syrjäytymistä ja parannetaan erityisesti heikommassa asemassa olevien lasten mahdollisuuksia pärjätä elämässä ja opintiellä. Samanaikaisesti lastentarhanopettajien palkkataso ei ole missään suhteessa työn vaativuuden ja sen tuottaman arvon kanssa, Vahasalo sanoo.

Tänään lauantaina Helsingin Senaatintorilla järjestetään jo järjestyksessään toinen #Eileikkirahaa-mielenilmaus, jossa alan ammattilaiset vaativat palkankorotuksia. Lastentarhanopettajan kuukausipalkka on tällä hetkellä noin 2300 euroa kuukaudessa.

– Annan vahvan tuen tälle mielenilmaukselle ja sen tavoitteille. Palkoista päätetään Suomessa työmarkkinaosapuolten välillä, emmekä me eduskunnasta käsin voi tähän tilanteeseen suoraan vaikuttaa. Se, mitä sen sijaan voimme tehdä, on pitää asiasta ääntä ja vaatia varhaiskasvatuksen ammattilaisille oikeudenmukaisempaa palkkausta. Se on aivan selvä, ettei nykymallilla voida jatkaa, Vahasalo toteaa.

Vahasalo muistuttaa, että Suomessa varhaiskasvatuksen suurin epätasa-arvo piilee siinä, että liian harva lapsi osallistuu siihen.

– Hallituksella on nyt selkeä ja hyvä tavoite nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta. Tämä ei kuitenkaan tapahdu ilman lisäpanostuksia. Lastentarhanopettajien koulutusmääriä on jo lisätty tuhannella uudella aloituspaikalla, eikä tämänkään ole vielä arvioitu riittävän. Lisäyspainetta on edelleen. Lisäksi on pidettävä huoli siitä, että korkeasti koulutetut ammattilaiset pysyvät alalla. Tässä palkkaus on aivan olennainen asia, Vahasalo sanoo.

Uusimmat
MAINOS