Verkkouutiset

Kokoomuksen Henna Virkkunen muistuttaa olemaan heräillä EU:n metsäasioissa

Europarlamentaarikko Henna Virkkusen (kok.) mielestä on erittäin tärkeää, että suomalainen kestävä metsätalous otetaan malliksi, kun EU:ssa aletaan loppuvuodesta käsitellä monia metsiin vaikuttavia lakipaketteja.

– Vaikka metsäpolitiikka ei kuulu EU:n toimivaltaan, käsittelyssä on useita esityksiä, jotka vaikuttavat merkittävästi metsien käyttöön. Muun muassa ilmastostrategia, päästökauppauudistus, biomassan kestävyyskriteerit, uusiutuvan energian direktiivi, ja lämmitys- ja jäähdytysstrategia koskettavat suoraan suomalaista metsätaloutta, Henna Virkkunen sanoi Joensuussa perjantaina.

Hän muistutti, että nyt on vaikuttamisen paikka.

– Kyse on reilun, kestävän ja luonnon monimuotoisuuden turvaavan metsätalouden tuomisesta koko Eurooppaan, Virkkunen sanoi.

Erityisen tärkeänä hän pitää loppuvuodesta annettavaa esitystä biomassan kestävyyskriteereistä sekä nk. LULUCF-asetusta, joka koskee maankäytön ja metsätalouden roolia ilmastopolitiikassa.

– Biomassan kestävyyskriteerien osalta on varmistettava nyt erityisesti, ettei metsänhoidolle aseteta puun loppukäytöstä riippuen erilaisia kriteereitä. Näinhän meinasi edellisellä kierroksella käydä, kun asiaa valmisteltiin.

Samoin Virkkusen mukaan on vältettävä ylimäärästä hallinnollista taakkaa.

– Järkevintä olisi hyödyntää jo olemassa olevia sertifiointijärjestelmiä. Olennaista on, ettei kriteereillä luoda tarpeettomia esteitä puun tarkoituksenmukaiselle käytölle, Virkkunen linjasi.

Komissio valmistelee parhaillaan biomassan kestävyyskriteereitä yhdessä uusiutuvan energian direktiivin kanssa. Käynnissä on eri mallien vaikutustenarviointi.

Suomelle asetettiin kesällä EU-komission linjauksissa 39 prosentin vähentämisvelvoite päästökaupan ulkopuolisissa päästöissä. Velvoite on yksi EU-jäsenmaiden korkeimmista.

– Merkittävimmät päästöleikkaukset voidaan saada aikaan liikennesektorilla. Siinä kestävillä biopolttoaineilla on merkittävä rooli, mutta myös muita vähäpäästöisiä ja tehokkaita ratkaisuja tarvitaan, Virkkunen sanoi.

Suomen osalta päästölaskennassa on olennaista saada päästöt ja metsien hiilinielut tasapainoon. LULUCF-asetuksessa näin ei vielä ole. Siksi laskentamalleja on Virkkusen mukaan kehitettävä edelleen.

Uusimmat
MAINOS

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)