Verkkouutiset

Kemianteollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä. LEHTIKUVA/RONI REKOMAA

Kemianteollisuuteen tes-ratkaisu – ”aivan liian kallis”

Sopimus korottaa palkkoja 2,0 prosenttia.

Kemianteollisuus ry:n, Muoviteollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n hallinnot ovat hyväksyneet osapuolten välille tiistaina syntyneen neuvottelutuloksen uusista työehtosopimuksista Kemian perusteollisuuden, Öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden sekä Muovituoteteollisuuden ja Kemian tuoteteollisuuden sopimusaloille.

Sopimusten piirissä on noin 13[nbsp]000 työntekijää. Sopimuskausi on 1+1 vuotta. Jälkimmäinen vuosi on ns. optiovuosi.

Sopimus korottaa palkkoja 2,0 prosenttia vuonna 2022. Yleiskorotuksen osuus on 1,6 prosenttia ja yrityskohtaisen erän osuus 0,4 prosenttia. Työehtosopimus on voimassa 18.1.2022–31.12.2023, ellei muuta sovita. Mikäli toisen vuoden palkankorotuksesta ei löydetä ratkaisua syyskuun loppuun mennessä 2022, päättyy sopimus 31.12.2022.

Kemianteollisuus ry:n johtaja Minna Etu-Seppälä on tyytyväinen sopimuksen syntyyn, mutta pitää palkankorotuksen tasoa ”aivan liian korkeana”.

– Taso ei lainkaan huomioi sitä, että koronavuosina 2020–2021 palkat nousivat Suomessa enemmän kuin EU:ssa keskimäärin eikä myöskään sitä, että moni yritys on vasta noussut koronakuopasta vuoden 2019 tasolle. Kustannuskilpailukyky heikkeni tällä ratkaisulla, ja osapuolten tulee siitä kantaa vastuunsa jatkossa, hän toteaa tiedotteessa.

Työehtosopimusratkaisu kehittää paikallista sopimista siten, että entistä useammasta työehtosopimuksen määräyksestä on mahdollista sopia toisin paikallisesti. Keskeinen edellytys paikallisen sopimisen onnistumiselle on henkilöstön ja yrityksen välinen vuoropuhelu, yritysten toimintaympäristön haasteiden tunnistaminen sekä paikallisen neuvotteluosaamisen kehittäminen.

Osapuolet löysivät yhteisen ymmärryksen myös siitä, että joustaville työajoille on entistä enemmän tarvetta niin yritysten kuin työntekijöiden keskuudessa.

Uusimmat
MAINOS