Verkkouutiset

Kemianteollisuus: Todellinen pudotus uhkaa jo vuonna 2023

Teollisuuden mukaan ilmastotavoitteet ovat uhattuna, jos valtio ei panosta nyt TKI-rahoitukseen.

Tämä vuosikymmen ratkaisee, pääsemmekö Suomessa ilmastotavoitteisiimme, kertoo Kemianteollisuus ry:n selvitys.

Kemianteollisuuden tavoite on alan hiilineutraalius Suomessa vuoteen 2045 mennessä. Toimialan yritykset pyrkivät tavoitteeseen sekä hiilijalanjälkeä pienentämällä että hiilikädenjälkeä kasvattamalla.

– 2020-luvun aikana pitää luoda uuden sukupolven ratkaisut, jotka tällä vuosikymmenellä kiihdytetään täyteen potentiaaliinsa, koska energiaintensiivisessä teollisuudessa päästövähennykset näkyvät viiveellä.

Menestyviä, ilmastotavoitteet saavuttavia innovaatioita syntyy vain kunnollisilla ja pitkäjänteisillä investoinneilla, johon kaikki osapuolet sitoutuvat. Kemianteollisuuden tavoite on nostaa Suomessa tutkimus-, kehitys- ja innovaatioinvestointien osuutta neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

Tästä kaksi kolmasosaa olisi yritysten ja yksi kolmasosaa julkista rahoitusta. Hallitusohjelmassa on tästä ollut kirjaus vuodesta 2004 asti, mutta poliittisia päätöksiä ei ole tehty. Tavoitteeseen pääseminen tarkoittaa noin 200 miljoonan euron vuotuista lisäpanostusta julkiseen TKI-rahoitukseen.

Suomi on jäänyt pahasti jälkeen TKI-kehityksessä verrokkimaihin nähden, selviää Kemianteollisuuden teettämästä TKI-rahoitusselvityksestä. Suomen julkinen TKI-rahoitus on laskenut alle vuoden 2007 tason.

Jo vuonna 2023 uhkaa todellinen pudotus, jos valtio ei toimi. Tuolloin Euroopan unionin määräaikainen, noin 600 miljoonan euron RRF-rahoitus (Recovery and Resielience Facility) loppuu.

– Kemianteollisuuden yrityksillä on tahtoa tehdä TKI-investointeja, mutta myös valtion pitää tehdä osuutensa. Tutkimuksen mukaan puolet kemianteollisuuden yrityksistä jättäisi innovaatiohankkeensa tekemättä, jos julkista rahoitusta ei ole saatavilla. Valtion panostuksilla on erittäin suuri vipuvaikutus innovaatioihin ja sitä kautta hyvinvointiin ja ilmastotavoitteisiin. Kemianteollisuus investoi vuosittain lähes puoli miljardia euroa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

Jotta hiilineutraaliustavoitteet voidaan saavuttaa, hänen mukaansa tarvitaan valtiolta selvästi enemmän TKI-rahoitusta. Kemianteollisuus esittää seuraavia ratkaisuja, joilla Suomeen saadaan lisää elintärkeitä innovaatioita ja teollisia investointeja kohti hiilineutraaliutta ja kestävää taloutta.

– Kasvavan TKI-rahoituksen ohella on päästövähennysten kannalta kriittisen tärkeää myös uusien teknologioiden käyttöönotto täydessä mittakaavassa. Tämä edellyttää sitä, että yritykset näkevät Suomen toimintaympäristönä, johon kannattaa investoida, sanoo Aalto.

Uusimmat
MAINOS