Verkkouutiset

Selvityspyyntö on lähetetty 8 400 yliopisto-opiskelijalle ja 7 200 ammattikorkeakouluopiskelijalle. Kuva Helsingin yliopiston kirjastosta. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Kela vaatii 15 600 opiskelijalta selvitystä opintojen edistymisestä

Mikäli selvitystä ei anneta tai sitä ei hyväksytä, opintotuki lakkautetaan.

Kela on lähettänyt selvityspyynnön 15 600 korkeakouluopiskelijalle heidän opintojensa edistymisestä. Kelan tiedotteen mukaan selvityspyyntöön tulee vastata 25. lokakuuta mennessä.

Korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymistä seurataan Kelassa vuosittain. Nyt seuranta on tehty noin 138 000 korkeakouluopiskelijalle, jotka ovat saaneet opintotukea vähintään yhdeltä kuukaudelta lukuvuonna 2021–2022.

Selvityspyyntö on lähetetty 8 400 yliopisto-opiskelijalle ja 7 200 ammattikorkeakouluopiskelijalle. Vuosi sitten selvityspyynnön saajia oli 13 800, joista 7 100 opiskeli yliopistossa ja 6 700 ammattikorkeakoulussa.

Opintojen edistymisessä arvioidaan, onko opiskelija suorittanut vähintään 20 opintopistettä viime lukuvuoden (2021-2022) aikana, ja onko opiskelija suorittanut keskimäärin vähintään viisi opintopistettä jokaista tukikuukautta kohti joko viime lukuvuoden tai koko opiskeluajan aikana.

Vaatimus 20 opintopisteestä ei koske opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa kevätlukukaudella 2022. Jos opiskelija on valmistunut tai suorittanut korkeakoulututkinnon lukuvuoden 2021-2022 aikana tai syksyllä ennen kuin seuranta tehdään, hän on edistynyt opinnoissaan riittävästi. Jos opiskelija on suorittanut korkeakoulututkinnon jo aiemmin ja jatkaa opiskelua, edistymistä seurataan valmistumiskuukauden jälkeiseltä ajalta.

Edistymisen seurannassa otetaan huomioon kaikki Suomessa suoritetut korkeakouluopinnot ja käytetyt opintotukikuukaudet 1. elokuuta 2011 alkaen. Jos opiskelijalla on suorituksia useammasta korkeakoulusta, Kela laskee ne mukaan automaattisesti. Myös keskeytyneet opinnot otetaan huomioon.

Selvityspyyntöön voi vastata esimerkiksi OmaKelassa verkkolomakkeella. Opiskelijan vastauksen perusteella Kela harkitsee, onko opintojen riittämättömälle edistymiselle hyväksyttävä syy. Jos opiskelija ei vastaa selvityspyyntöön tai hänen esittämäänsä syytä ei hyväksytä, Kela lakkauttaa opintotuen tammikuun 2023 alusta alkaen.

Uusimmat
MAINOS