Verkkouutiset

Suomen Hornet-hävittäjiä harjoituksessa amerikkalaisen tankkauskoneen ja amerikkalaisten ja saksalaisten hävittäjien kanssa. LEHTIKUVA / HANDOUT

Joka toisen mielestä Naton jäsenyys lisäisi nyt Suomen turvallisuutta

Reilu kolmannes oli Verkkouutisten Taloustutkimuksella teettämässä kyselyssä eri mieltä.

Suomalaisista lähes puolet katsoo, että jäsenyys Natossa lisäisi tällä hetkellä Suomen turvallisuutta. Jokseenkin tai täysin eri mieltä asiasta on reilu kolmannes. 16 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa asiaan.

Tiedot ilmenevät Verkkouutisten Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

Kyselytutkimuksessa pyydettiin vastaajia ottamaan kantaa väitteeseen Naton jäsenyys lisäisi nyt Suomen turvallisuutta. Täysin samaa mieltä väitteestä oli 11 prosenttia, jokseenkin samaa mieltä 37 prosenttia. Täysin eri mieltä olevien osuus oli yhdeksän prosenttia ja jokseenkin eri mieltä olevien 26 prosenttia.

Vastaajien sukupuoli ja ikä vaikuttivat jossain määrin tuloksiin. Miehistä yli puolet katsoi, että Nato-jäsenyys lisäisi nyt Suomen turvallisuutta, kun naisista väitteen kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä oli 44 prosenttia.

Nuorimmassa ikäluokassa oli eniten niitä, jotka uskoivat Nato-jäsenyyden lisäävän Suomen turvallisuutta. 15-24-vuotiaista väitteeseen yhtyi yli puolet, joista jokseenkin samaa mieltä olevien osuus oli 43 prosenttia.

Nuorimmassa ikäluokassa oli eniten myös niitä, jotka eivät osanneet sanoa kantaansa asiaan. Heitä oli noin neljännes.

Jakaa puoluiden kannattajia

Puoluekannatusta kysyttäessä kyselyssä erottuivat kokoomuksen ja vasemmistoliiton tukijat. Kokoomuksen kannattajista Nato-väitteen kanssa oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä kaksi kolmesta eli 66 prosenttia, kun vasemmistoliiton kannattajista vastaava osuus jäi reiluun neljännekseen.

Kokoomuslaisten jälkeen seuraavaksi eniten Nato-väitteeseen yhtyivät keskustan kannattajat. Yli puolet eli 56 prosenttia heistä arvioi turvallisuuden lisääntyvän, jos Suomi olisi nyt Naton jäsen.

SDP:n kannattajista alle puolet eli 45 prosenttia uskoi Nato-jäsenyyden lisäävän Suomen turvallisuutta. Toista mieltä oli lähes yhtä suuri osuus eli 41 prosenttia.

Myös perussuomalaisten kannattajissa Nato-väite herätti ristiriitaisia näkemyksiä. Väitteeseen yhtyi puolet vastanneista, kun toista mieltä oli 40 prosenttia.

Vihreiden kannattajista 46 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että Naton jäsenyys lisäisi nyt Suomen turvallisuutta.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja arvioi, että kyselytutkimuksen tulokset heijastelevat kiristynyttä turvallisuustilannetta Euroopassa.

– Voisi kuvitella, että jos vastaava kysely olisi tehty vuotta aiemmin, näkemys siitä, että Naton jäsenyys lisäisi Suomen turvallisuutta, olisi voinut olla pienempi.

Turja huomauttaa, että tutkimuksen väite jakaa silti suomalaisia. Väitteen kanssa eri mieltä on reilu kolmannes.

Tutkimuksen Verkkouutisille toteutti Taloustutkimus. Tutkimukseen haastateltiin puhelimitse 1[nbsp]005 vastaajaa ja sen kohderyhmä edustaa 15-79-vuotiasta väestöä pois lukien Ahvenanmaa. Tiedot kerättiin 10.1-20.1.2022.

Tutkimuksen virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Uusimmat
MAINOS