Verkkouutiset

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Joka neljäs työnantaja lomauttanut tai irtisanonut

Yli 70 prosenttia yrityksistä antaa hallitukselle heikon arvosanan koronatoimista.

Loppuvuonna kiristyneet koronarajoitukset koettelevat erityisesti alle kymmenen hengen työnantajia sekä palvelusektoria, ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton yrityskyselystä.

Rajoitusten tiukentaminen näkyy työnantajayritysten kasvaneena ahdinkona, tiivistää EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies kyselyn tuloksia.

– Nyt on käytettävä kaikki keinot, joilla taloutta pystytään avaamaan heti koronatilanteen helpottaessa. Yksi ilmiselvä keino on koronapassin nopea palautus käyttöön sekä sen uudistaminen rokotepassin suuntaan. Tulokset myös kertovat, ettei etätyö sovellu kaikille yrityksille ja kaikkiin työtehtäviin. Siksi etätyösuositus tulee purkaa ensi tilassa, kun tautitilanne sen sallii, hän sanoo tiedotteessa.

EK:n kyselyn mukaan kolmannes Suomen kaikista työnantajayrityksistä raportoi kiristyneiden koronatoimien haittaavan niiden toimintaa merkittävällä tavalla. Palvelusektorilla merkittävää bisneshaittaa kokee puolet yrityksistä.

Tämä heijastuu suoraan työllisyyteen, sillä joka neljännellä yrityksellä on nyt henkilöstöä lomautettuna tai irtisanottuna. Tilanne on erityisen synkkä alle kymmenen hengen mikroyrityksissä, joissa jatkuvuusnäkymät ovat muutoinkin heikommat. Kuitenkin konkurssiuhka on työnantajayrityksissä nyt vähäisempi kuin viime keväänä.

Yritysten kritiikki päättäjiä kohtaan on voimistunut. Yrittäjistä 72 prosenttia antaa maan hallitukselle heikon ja vain 14 prosenttia hyvän arvosanan koronakriisin hoitamisesta. Viime huhtikuussa osuudet olivat 64 ja 20 prosenttia. Kuntapäättäjät ja aluehallintoviranomaiset saavat pykälää myönteisemmät arviot.

Koronan poikkeusolot ja etätyön lisääntyminen ovat supistaneet yritysten toimitilatarpeita. Alle 20 prosenttia yrityksistä arvioi toimitilatarpeensa pienentyvän jo lähitulevaisuudessa. Näin vastanneissa yrityksissä on noin viidennes kaikista työpaikoista.

Suurimmat syyt tilatarpeiden pienentymiselle ovat yritystoiminnan supistuminen, pyrkimys kustannusten minimointiin ja etätyön lisääntyminen. Kuitenkin seitsemän prosenttia ennakoi tarvitsevansa lisää toimitilaa.

Etätyösuositus palautui voimaan loppuvuodesta. Yli 70 prosenttia yrityksistä on sellaisia, joissa laaja ja pitempikestoinen etätyö vaikeuttaa merkittävästi toimintaa tai etätyö ei ole juuri mahdollista. Kyse on pääosin mikro- ja pienyrityksistä, joissa asiakaspalvelu tapahtuu fyysisin kohtaamisin.

Henkilöstömäärällä mitattuna yli puolet työntekijöistä työskentelee yrityksissä, joissa ainakin satunnainen etätyö on mahdollista.

EK:n yrityskyselyyn vastasi 1[nbsp]292 yrittäjää ja yritysjohtajaa, jotka kaikki ovat työnantajia. Kyselyn vastausaika oli 11.–17.1.2022. Aineiston analysoimisessa on käytetty painokertoimia, joilla varmistetaan tulosten yleistettävyys suuntaa-antavasti koko työnantajakenttään.

Uusimmat
MAINOS