Verkkouutiset

”Jäähyväisvero muistuttaa muurin rakentamista”

Veroasiantuntija Janne Juuselan mielestä Suomen on oltava maa, jossa halutaan asua.

Oikeustieteen tohtori, asianajaja Janne Juusela pitää hallituksen kaavailemaa henkilöiden maastapoistumisveroa ”erittäin huonona ideana”.

– Suomessa olosuhteet pitää parantaa sellaisiksi, että ihmiset – mukaan lukien varakkaat ihmiset – haluavat asua täällä ja tänne halutaan muuttaa myös muulta. Jäähyväisveron logiikka muistuttaa piikkilanka-aidan tai muurin rakentamista, veroasiantuntija Juusela toteaa Verkkouutisille sähköpostitse.

Hänen mukaansa vero sopii Suomelle huonosti myös sen takia, että maan talous on pieni ja syrjäinen, ja sen menestyminen perustuu kansainväliseen vapaakauppaan ja ihmisten vapaaseen liikkuvuuteen.

– Jos jäähyväisveroa aletaan konkreettisesti valmistella, voi jo pelkkä lainsäädännön valmistelu saada aikaan muuttoaallon pois Suomesta, Janne Juusela varoittaa.

Verkkouutiset kertoi tässä jutussa pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen kaavailevan henkilöiltä perittävää maastapoistumisveroa. Valtiovarainministeriöstä vahvistetaan Verkkouutisille, että yksityishenkilöiden maastapoistumisverosta ”on tehty ja tehdään selvitystä”. Ministeriöstä kerrotaan, että asian eteneminen tämän pidemmälle ei ole vielä tällä hetkellä ajankohtaista. Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoi viime viikolla eduskunnassa, että selvitys ”henkilön arvonnousun” verosta tehdään ensi vuonna ja se voitaisiin säätää vuonna 2021. Veron selvittäminen mainitaan myös hallitusohjelmassa.

Pääministeripuolue SDP:n agendalla uusi vero on ollut jo jonkin aikaa. Puolue on esittänyt maasta lähtevien omaisuuteen kohdistuvaa veroa niin vuoden 2017 verosuunnittelun vastaisessa ohjelmassaan kuin viime vuoden vero-ohjelmassaankin. Veroa on perusteltu ennen kaikkea sillä, että sen avulla voitaisiin estää luovutusvoittoverotuksen sekä perintö- ja lahjaverotuksen välttämistä muuttamalla pois Suomesta.

SDP:n mukaan maastapoistumisveron puuttuminen voi kannustaa verovelvollisia muuttamaan pois maasta. Veron puuttumisen todetaan aiheuttavan myös verokilpailua, koska jotkut valtiot ovat SDP:n mukaan ryhtyneet houkuttelemaan varakkaita yksityishenkilöitä veroetuuksilla. Veroa on perusteltu myös muun muassa sillä, että samantyyppisiä veroja kannetaan esimerkiksi Tanskassa, Norjassa ja Yhdysvalloissa.

Janne Juuselan mukaan varakkaiden poismuutto ei tällä hetkellä ole ilmiö, joka aiheuttaa merkityksellisiä verotulojen menetyksiä valtion budjettitalouden näkökulmasta.

– Jos Suomen kilpailukyky asumispaikkana ja toimintaympäristönä (esimerkiksi verotuksen taso) edelleen heikkenee, maastamuutto ja veromenetykset lisääntyvät, hän huomauttaa.

Juusela ei myöskään pidä vertailua toisiin valtioihin kestävänä.

– Kaikkien maiden verojärjestelmissä on omat erityispiirteet ja verojärjestelmiä pitää tarkastella kokonaisuutena. Näin ollen yksittäinen vero, joka kenties toimii kohtuullisesti jossain maassa, ei välttämättä toimi sellaisenaan toisessa maassa.

LUE MYÖS:

Vero maasta lähteville on SDP:n ohjelmassa – tätä se tarkoittaisi

Hallituksen mukaan vero maasta lähteville mahdollinen 2021

Uusimmat
MAINOS