Verkkouutiset

Integraatioministeri käy sulkemaan islamilaisia päiväkoteja – ”rinnakkainen maailma lapsille” järkytti

Itävallan ulko- ja integraatioministeri Sebastien Kurz haluaa sulkea islamilaisia päiväkoteja tuoreen selvityksen tulosten perusteella.

Integraatioministeri Sebastien Kurzin tilaamassa selvityksessä perehdyttiin Itävallassa toimivien islamilaisten päiväkotien ja opetusryhmien toimintaan. Ministeri kertoo Kurier-lehdelle järkyttyneensä tutkimuksen tuloksista.

Asiasta uutisoivan The Localin mukaan Wienin yliopiston islamin tutkimuksen professorin Ednan Aslanin tekemä tutkimus osoittaa monien Itävallassa elävien muslimivanhempien pyrkivän ”luomaan rinnakkaisen maailman” lapsilleen ja eristämään heidät kaikilta ei-islamilaisilta vaikutteilta heidän lapsuutensa aikana.

”Monet vanhemmat haluavat luoda lapsilleen sataprosenttisesti islamilaisen ympäristön”, Aslan kertoo.

Hänen mukaansa vanhemmat ovat erityisen huolissaan siitä, kuinka lapset saadaan suojattua ”yhteiskunnan valtavirralta enne kuin he alkavat kärsiä moraalisesta rappiosta”.

Tämä on tutkimuksen mukaan saanut päiväkodit kilpailemaan siitä, kuka kykenee tarjoamaan kaikkein konservatiivisimman ja uskonnollisimman ympäristön.

Aslanin mukaan yhteiskuntaan integroituminen on helpompaa niille lapsille, jotka eivät käy konservatiivista islamistista päiväkotia.

”Olen vakuuttunut siitä, että meidän tulisi heti sulkea monia näistä laitoksista”, integraatioministeri Sebastien Kurz kommentoi selvitystä.

Esimerkiksi Wienissä on 150 islamilaista päiväkotia. Niistä valtaosa on valtion rahoittamia.

Kurzin mukaan selvityksessä paljastui, että päiväkotien opettajat olivat lähes yksinomaan hartaita muslimeita. Tämä tarkoittaa, etteivät lapset altistu millekään muille näkemyksille. Lisäksi moni päiväkotien henkilökunnan jäsenistä oli käynyt koulutuksenaan ainoastaan parin viikon pikakurssin. Kurssien järjestäjiksi taas paljastui organisaatioita, joilla oli läheiset kytkökset päiväkotien toimintaan.

Eräänä ongelmana Kurz mainitsee myös päiväkotien opintosuunnitelmat. Todellisten suunnitelmien havaittiin poikkeavan merkittävästi virallisista suunnitelmista, joita päiväkodit käyttivät valtion rahoituksen hankkimiseen. Annettu opetus oli pitkälti samanlaista kuin esimerkiksi Pakistanin ja Afganistanin koraanikouluissa.

Joissain päiväkodeissa ei myöskään puhuttu lainkaan Saksaa, vaikka monet niiden oppilaista olisivat tarvinneet kielessä erityisopetusta.

Professori Aslanin mukaan päiväkotien uskonnonopetus keskittyi ”vanhentuneeseen käsitykseen synnistä”. Lapset pantiin myös seuraamaan ankaria uskonnollisia sääntöjä.

Sebastien Kurz toteaa, ettei hän vastusta yksityisiä uskonnollisia päiväkoteja. Hänen mukaansa halu eristää lapset muusta yhteiskunnasta on kuitenkin erittäin ongelmallinen tavoite.

Kurzin mukaan ketään ei auta, jos vain teeskennellään, ettei mitään ongelmaa ole.

Hän korostaa, että tilanne vaatii tiukempaa päiväkotiopetuksen sääntelyä ja mahdollisesti jopa uusia lakeja, joissa säädetään kovempia vaatimuksia päiväkotien johdolle ja henkilökunnan pätevyydelle sekä edellytetään vahvempaa saksankielen taitojen painottamista opetuksessa.

Uusimmat
MAINOS