Verkkouutiset

”Huoltoriitojen tuomioistuinsovittelu koko maahan”

Eduskunnan lakivaliokunta kannattaa huoltoriitojen asiantuntija-avusteisen tuomioistuinsovittelun vakinaistamista ja laajentamista koko maahan.

Valiokunta antoi asiasta yksimielisen mietinnön tiistaina.

Osassa käräjäoikeuksia on vuoden 2011 alusta lähtien kokeiltu asiantuntija-avusteista huoltoriitojen sovittelua. Kokeilusta saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä, sillä ne osoittavat, että tuomareiden ja asiantuntija-avustajien moniammatillinen yhteistyö tehostaa huoltoriitojen sovittelua ja parantaa sen laatua.

Lisäksi sovittelu on ollut oikeudenkäyntiä nopeampaa, jolloin huoltoriitaan on voitu puuttua oikeudenkäyntiä ripeämmin. Sovintojen lisääntyminen on myös vähentänyt sosiaalitoimelle tehtäviä selvityspyyntöjä ja siten helpottanut sosiaalitoimen työtilannetta.

Asiantuntijapalveluiden järjestäminen tulee käräjäoikeuden hallinnollisen kanslian sijaintikunnan tehtäväksi, mutta valtio maksaa kunnalle tästä korvauksen.

Sovittelun osapuolille asiantuntuja-avustajan käyttäminen on maksutonta. Näin turvataan, että asiantuntijapalvelut ovat tasavertaisesti kaikkien vanhempien käytettävissä heidän taloudellisesta asemastaan riippumatta.

Uusimmat
MAINOS