Verkkouutiset

Heikki Vestman: Opiskelijoiden pakkojäsenyys on muinaisjäännös

Lakialoite poistaisi ylioppilaskuntien pakkojäsenyyden.

Kansanedustaja Heikki Vestman (kok.) on jättänyt lakialoitteen ylioppilaskunnan pakkojäsenyyden poistamiseksi. Aloitteessa ehdotetaan yliopistolain muuttamista siten, että ylioppilaskuntaan kuuluminen olisi vapaaehtoista.

– Ylioppilaskuntien ei ole osoitettu enää hoitavan sellaisia tehtäviä, jonka perusteella opiskelijoiden automaatio- ja pakkojäsenyys voitaisiin katsoa hyväksyttäväksi ja perustelluksi, Vestman sanoo tiedotteessa.

Vestman muistuttaa, että perustuslakiin kuuluva yhdistymisvapaus sisältää myös oikeuden olla kuulumatta yhdistykseen. Hän viittaa myös Itä-Suomen yliopistonlehtori ja julkisoikeuden dosentti Matti Muukkosen artikkeliin, jonka mukaan pakkojäsenyys on ongelmallinen ja jopa perustuslain vastainen.

– Ylioppilaskuntien pakkojäsenyyden kohdalla on rajoitettu yhdistymisvapautta, koska historiassa on katsottu, että ylioppilaskunnat hoitavat julkista hallintotehtävää. Asiantuntijat ovat arvioineet, että tämä peruste olisi poistunut. On kiinnitetty huomiota siihen, että aiemmassa perusoikeusoikeuspunninnassa nyt ylioppilaskunnilla olevia tehtäviä ei ole katsottu riittäväksi perusteeksi ihmisten perusvapauden rajoittamiseen, Vestman kertoo.

Vuoden 2021 alusta astui voimaan laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta eli YTHS-laki, jonka seurauksena ylioppilaskunnilla ei ole enää roolia opiskelijoiden terveydenhuollon järjestämisessä.

– Uuden lain myötä ylioppilaskunnilla ei ole enää vastaavaa julkista hallintotehtävää, Vestman avaa.

Vestmanin mukaan perustuslakivaliokunta ei ole katsonut riittävän perustelluksi säätää ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnille pakkojäsenyyttä, vaikka sitä on kahdesti esitetty.

– Näyttää siltä, että ne perusteet, joihin ylioppilaskuntien pakkojäsenyys edelleen nojaa eivät ole olleet riittäviä opiskelijakuntien pakkojäsenyydelle. Käytännön seurauksena yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat ovat päätyneet eri asemaan.

Perustuslakivaliokunta on YTHS-lain käsittelyn yhteydessä vaatinut selvitystyön käynnistämistä sen arvioimiseksi, onko ylioppilaskunnan pakkojäsenyydelle enää esitettävissä hyväksyttäviä ja oikeasuhtaisia perusteita. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi maaliskuun alussa selvityksen, jossa myös ylioppilaskuntien pakkojäsenyyttä sivuttiin.

Ylioppilaskunnan pakkojäsenyys on muinaisjäännös, jolle ei ole enää perusteita. Pakkojäsenyys rajoittaa opiskelijoiden yhdistymisvapautta. OKMn selvitys pakkojäsenyyden perusteista ei ole riittävä. Eduskunnan on otettava asia käsittelyyn. Siksi lakialoite, Vestman perustelee lakialoitettaan Twitterissä.

Uusimmat
MAINOS