Verkkouutiset

Heidän asiantuntemuksensa ratkaisee valinnanvapauslain kohtalon

Perustuslakivaliokuntaan kutsutuista sote-asiantuntijoista kaksi on sitä mieltä, että uudistus pitää viedä läpi hallituksen mallin pohjalta.

Perustuslakivaliokunta on päättänyt asiantuntijoista, joita valiokunta kuulee sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslaista.

Perustuslakivaliokunta teki päätökset yksimielisesti viime viikolla. Asiantuntijat ovat pitkälti samoja kuin edellisen valinnanvapauslakiesityksen yhteydessä viime keväänä. Perustuslakivaliokunta palautti valinnanvapauslain uudelleen valmisteltavaksi perustuslaillisten ongelmien vuoksi viime kesäkuussa.

Perustuslakivaliokunta kutsuit kuultavaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), lainsäädännön arviointineuvoston, korkeimman hallinto-oikeuden ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian edustajat.

Kuultavaksi on kutsuttu myös Turun yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen, Helsingin yliopiston yleisen oikeustieteen professori emeritus Kaarlo Tuori, Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen, Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden ja kansainvälisen oikeuden professori emeritus Mikael Hidén, Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää, Turun yliopiston julkisoikeuden professori Juha Lavapuro, Tampereen yliopiston julkisoikeuden professori Raija Huhtanen, Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen professori Pauli Rautiainen, Helsingin yliopiston julkisoikeuden apulaisprofessori Ida Koivisto ja Vaasan yliopiston julkisoikeuden professori emerita Eija Mäkinen.

Kuultavaksi on kutsuttu lisäksi Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen, Helsingin yliopiston sosiaalioikeuden professori emeritus Pentti Arajärvi, Turun yliopiston eurooppaoikeuden professori Jukka Snell, Åbo Akademin julkisoikeuden professori Markku Suksi, Karoliinisen instituutin terveydenhuollon johtamisen professori Mats Brommels, professori, Kansanterveyslaitoksen pääjohtaja emeritus Jussi Huttunen, Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo, Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikön johtaja, lääketieteen tohtori Juha Teperi, Lapin yliopiston sosiaalityön professori Anneli Pohjola ja Helsingin yliopiston terveyden- ja sairaanhoidon hallinnon professori emeritus Martti Kekomäki.

Seuraavassa kokouksessaan valiokunta kutsui kuultavaksi vielä Valtiontalouden tarkastusviraston ja markkinaoikeuden edustajat, Pirkanmaan sote-projektijohtaja, lääketieteen tohtori Jaakko Herrala, Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori Pirkko Vartiainen ja Aalto-yliopiston taloustieteen professori Otto Toivanen.

Asiantuntijoiden keskeiset kuulemiset ovat pääsiäisen jälkeisellä viikolla 3. huhtikuuta alkaen. Hallitus on toivonut, että sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät lait olisivat säädettyinä kesäkuussa.

Sote-asiantuntijat paljastivat kantansa

Hallituksen asettaman sote-asiantuntijaryhmän jäseninä ovat kuultavaksi kutsutuista toimineet Pentti Arajärvi, Mats Brommels, Heikki Hiilamo, Jussi Huttunen, Martti Kekomäki, Lasse Lehtonen, Anneli Pohjola ja Pirkko Vartiainen.

Iltalehti kysyi viime viikolla sote-asiantuntijaryhmän jäseniltä, pitäisikö sote- ja maakuntauudistus viedä läpi hallituksen mallin pohjalta. Mats Brommelsin mielestä uudistus on vietävä läpi hallituksen mallin pohjalta. Myös Heikki Hiilamo asettui tukemaan hallituksen esitystä.

Pirkko Vartiainen katsoi, ettei hallituksen esitystä pidä hyväksyä sellaisenaan. Lasse Lehtonen ja Anneli Pohjola katsoivat, ettei hallituksen malli saavuta nykymuodossaan mitään uudistuksen alkuperäisistä tavoitteista. Martti Kekomäki kertoi vastustavansa hallituksen mallia.

Jussi Huttunen ei ottanut kantaa asiaan ja Pentti Arajärveä Iltalehti ei tavoittanut.

Sote-asiantuntijaryhmän perustuslakivaliokuntaan kuultavaksi kutsutuista asiantuntijoista kaksi on siis sitä mieltä, että sote- ja maakuntauudistus pitää viedä läpi hallituksen mallin pohjalta, kolme vastustaa hallituksen mallia ja yhden mielestä esitystä ei pidä hyväksyä sellaisenaan. Kahden kantaa ei saatu.

Uusimmat
MAINOS