Verkkouutiset

Hallitus päätti: Alle 30-vuotiaan määräaikaisuuden perusteet poistetaan

Henkilöperusteista irtisanomista helpotetaan alle 20 hengen yrityksissä.

Hallitus on päättänyt kehysriihessä, että työnantaja voi tehdä alle 30-vuotiaan nuoren kanssa määräaikaisen työsopimuksen ilman perusteltua syytä.

Sopimuksen tekeminen edellyttää, että nuori on ollut työttömänä vähintään kolme kuukautta.

Nuorten työllistämisen helpottamiseksi työsopimuslakiin tehdään muutos.

Hallitus aikoo muuttaa työsopimuslakia myös siten, että henkilöperusteista irtisanomista helpotetaan. Uudistus koskee alle 20 hengen yrityksiä.

Suomen yrittäjät on tavoitellut henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamista jo pitkään. Yrittäjäjärjestön mukaan uudistus rohkaisisi palkkaamaan työntekijöitä, sillä pelko virherekrytoinnista vaikeuttaa työllistämistä.

Suomen yrittäjien mukaan irtisanominen henkilöön liittyvällä perusteella on osoittautunut käytännössä vaikeaksi. Nykyisen lain mukaan perusteen on oltava ”painava ja asiallinen”. Yrittäjät ovat vaatineet sääntelyn muuttamista siten, että työsopimuksen päättämiseen henkilöperusteella riittäisi asiallinen syy tai hyväksyttävä peruste.

Hallitus sopi myös työaikalaista. Paikallinen sopiminen ei laajene järjestäytymättömiin yrityksiin.

Työaikalakiin tulevat uutena työaikapankki ja joustotyöaika.

Yrittäjien perheenjäsenten työttömyysturvaan on tulossa parannus. Hallitus edistää yrittäjien ansioperusteisen työttömyysturvaoikeuden toteutumista muuttamalla työttömyyskassan jäsenyyttä koskevia säännöksiä niin, että itsensä virheellisesti palkansaajakassassa vakuuttanut työttömyysturvalain mukainen yrittäjä voi takautuvasti siirtää jäsenyyden yrittäjiä vakuuttavaan työttömyyskassaan.

TE-toimistoihin perustetaan yli 200 uutta virkaa.

Tiedotustilaisuus kehysriihestä alkaa noin kello 20.

KORJAUS 12.4. kello 0.28: Poistettu sana määräaikainen työsopimuslakiin tehtävästä muutoksesta koskien alle 30-vuotiaiden määräaikaisia työsopimuksia. Korjattu TE-toimistoihin perustettavien virkojen määrä sadasta kahteensataan.

KORJAUS 12.4. kello 13.41: Yrittäjien perheenjäsenten työttömyysturvaa koskevaa parannusta täsmennetty.

Uusimmat
MAINOS