Verkkouutiset

Hallituksen ohjelma: Tarvitaan kolmas sukupuoli

Muut sukupuolet halutaan huomioida paremmin tiedon tilastoinnissa.

Hallituksen tänään julkaisemassa tasa-arvo-ohjelmassa esitetään kolmatta sukupuolikategoriaa ratkaisuna muiden sukupuolien parempaan huomioimiseen tilastoinnissa. Koko ohjelma löytyy tämän linkin takaa.

Ohjelmassa todetaan, että nykyisin käytössä oleva sosiaaliturvatunnus aiheuttaa sen, että viranomaisten käytössä oleva tieto on ”pääosin juridiseen, binääriseen sukupuoleen perustuvaa”.

Tämän sanotaan näkyvän esimerkiksi siinä, ettei ole vielä olemassa riittävästi tilastollisia työkaluja siihen, että muut sukupuolet huomioitaisiin tasa-arvotyötä ohjaavassa tilastoinnissa.

Ohjelman mukaan tasa-arvoa ja sen toteutumista tulee tarkastella sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta.

– Kolmannen sukupuolikategorian käyttöönotto mahdollistaisi sukupuolen
moninaisuuden paremman huomioimisen rekisteriaineistoissa. Tavoitteena on tilastoidun tiedon kerääminen siten, että tilastoinnissa taustatietona kirjattava sukupuolitieto ottaisi huomioon myös muunsukupuoliset ja sukupuolettomat henkilöt, ohjelmassa todetaan.

Henkilötunnus halutaan uudistaa

Hallitus on parhaillaan viemässä läpi henkilötunnuksen uudistusta. Henkilötunnuksesta ei enää kävisi ilmi ikää, syntymäaikaa, sukupuolta tai muuta henkilöön liittyvää tietoa.

Tavoitteena on varmistaa henkilötunnusten riittävyys, mahdollistaa pysyvä yksilöivä tunnus kaikille Suomessa asioiville sekä turvata yksilöiden oikeuksien toteutuminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa mahdollisimman hyvin.

Uudistuksen kovia kustannuksia on kritisoitu. Valtiovarainministeriön mukaan muutosten hinnaksi voi tulla noin 200 miljoonaa euroa. Finanssiala ry on kuitenkin arvioinut kustannusten nousevan koko yhteiskunnan tasolla miljardiluokkaan. Vanhan henkilötunnuksen ominaisuuksista ei myöskään kansainvälisten velvoitteiden takia päästä eroon esimerkiksi passeissa.

Uudenmuotoinen henkilötunnus korvaisi tällä hetkellä käytössä olevat nykymalliset henkilötunnukset vuonna 2023 alkavan siirtymäajan jälkeen. Henkilötunnus olisi tarkoitettu vain henkilön yksilöintiin ja tietojen yhdistämiseen tietoaineistojen välillä. Henkilötunnus itsessään ei anna uusia oikeuksia tai velvollisuuksia.

Uusimmat
MAINOS