Verkkouutiset

Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi. LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Finanssiala tyrmistynyt hallituksen linjasta

Pankkisääntelypaketti heikentää alan mukaan pankkien kykyä rahoittaa taloutta ja vihreää siirtymää.

Suomalainen finanssiala on tyrmistynyt hallituksen linjasta Basel III -pankkisääntelypaketin toimeenpanoon EU:ssa. Eduskunnan talousvaliokunta käsittelee parhaillaan Suomen kantaa komission lainsäädäntöesitykseen.

Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Piia-Noora Kaupin mukaan hallitus ei ota esityksessään huomioon sitä, että pandemian jälkeinen taloudellinen toipuminen ja vihreä siirtymä tarvitsevat runsaasti yksityisiä investointeja.

– Suomessa pankit ovat näiden investointien tärkeitä rahoittajia. Esitys vaikeuttaisi kohtuuttomasti erityisesti matalariskisten kohteiden rahoittamista kuten pk-yritys- ja asuntoluottoja, Kauppi sanoo.

Finanssialan mielestä uuden sääntelyn toimeenpanossa on turvattava mahdollisimman laaja-alaisesti pankkien edellytykset rahoittaa taloutta. Komission esityksessä tätä tavoitetta on yritetty jonkin verran ottaa huomioon.

Kauppi ihmettelee, että Suomen hallitus on sivuuttanut pankkien roolin talouskasvun rahoittajana.

– Pankkien kyky rahoittaa yhteiskuntaa on pitkälti riippuvainen niihin kohdistuvan sääntelyn sisällöstä, hän huomauttaa.

Finanssivalvonnan alustavien laskelmien mukaan komission esittämä toimeenpanotapa nostaisi suomalaisten pankkien pääomavaatimuksia keskimäärin jopa noin 15 prosenttia siirtymäaikojen päättymisen jälkeen nykytilanteeseen verrattuna.

Eurooppalaisten pankkiviranomaisten tekemien stressitestien mukaan suomalaispankit ovat hyvässä kunnossa ja järjestämättömien saamisten määrä on alhainen. Finanssivalvonnan tuoreimman arvion mukaan suomalaisen pankkisektorin vakavaraisuus on vahva.

Finanssialan mielestä viranomaisten testit ja arviot osoittavat, ettei pankkien jo ennestäänkin korkeita pääomavaatimuksia ole tarvetta kiristää.

Talousvaliokunnassa parhaillaan käsittelyssä olevassa valtioneuvoston kannassa on FA:n mielestä kohtia, joista on vaikea sanoa, mitä niillä käytännössä tarkoitetaan tai miten niitä on tarkoitus tulkita, kun komission esityksestä neuvotellaan EU:ssa.

Finanssialan mukaan talousvaliokunnan lausunnossa on tarkennettava Suomen kantaa niin, että se antaa neuvottelijoille selkeät suuntaviivat.

Uusimmat
MAINOS