Verkkouutiset

EU-komissiolle kiireellinen selvityspyyntö alkoholin etämyynnistä

Petri Sarvamaa kysyy, miten komissio aikoo varmistaa, että Suomen uusi alkoholilaki on EU-lainsäädännön mukainen.

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) kyseenalaistaa Suomen hallituksen pyrkimykset rajoittaa alkoholin rajat ylittävää etämyyntiä EU:n sisällä. Etämyynnillä tarkoitetaan muun muassa verkkokaupassa tehtävää asiointia, kuten yksityishenkilöiden tilauksia Suomeen muista EU:n jäsenmaista.

– Alkoholilakiin on suunniteltu raskaita byrokraattisia rajoitteita, joilla alkoholin etämyynti tehtäisiin käytännössä entistäkin mahdottomammaksi. Tämä olisi EU:n sisämarkkinoiden periaatteiden vastainen järjestely ja vahvistaisi vain entisestään kansallisen monopolin Alkon asemaa, Sarvamaa toteaa.

Sarvamaa on tehnyt EU-komissiolle kiireellisen selvityspyynnön, voiko Suomi komission tulkinnan mukaan käyttää kansanterveydellisiä syitä SEUT artiklan 36 mukaisena perusteena rajat ylittävän kaupan rajoituksille alkoholin etämyynnin osalta.

Sarvamaan mukaan Suomen hallituksen perustelut eivät ole uskottavia, kun samalla on suunnitteilla alkoholin saatavuuden helpottaminen kansallisen monopolin Alkon kautta. Esimerkiksi Ruotsissa, jossa etämyynti oli pitkään rajoitettua, sen vapautus on johtanut vain noin yhden prosenttiyksikön osuuteen alkoholin kokonaiskulutuksesta. EU:n sisämarkkinoiden toteutumisen ei voi siten todeta aiheuttaneen haittaa kansanterveydelle.

Sarvamaan mukaan Suomen hallituksen näkemys rajat ylittävän etämyynnin laittomuudesta on edelleen ongelmallinen SEUT artiklan 34 kannalta.

”Miten komissio aikoo varmistaa, että Suomen uusi alkoholilaki tulee olemaan etämyynnin osalta EU-lainsäädännön ja oikeuskäytännön mukainen, eikä jäsenvaltioiden väliselle kaupalle jätetä kansallisella tasolla peiteltyjä rajoituksia, jotka ovat ristiriidassa tavaran vapaan liikkuvuuden periaatteiden kanssa? Rajat ylittävälle etämyynnille ei sellaisenaan ole asetettu rajoituksia muissa jäsenvaltioissa. Aikooko komissio aloittaa SEUT artiklan 258 mukaisen menettelyn, mikäli Suomi päätyy aiotun kaltaisesti peitellysti rajoittamaan jäsenvaltioiden välistä kauppaa”, Sarvamaa kysyy komissiolta.

Sarvamaa tiedusteli komission näkemystä asiaan jo aiemmin tänä vuonna.

– Alkoholilain valmistelu ei ole kuitenkaan edennyt etämyynnin osalta EU-lainsäädännön kannalta oikeaan suuntaan, joten nyt komissiota täytyy hoputtaa ottamaan Suomen lainsäädäntöaikeisiin selvä kanta. Siksi olen esittänyt asiasta uuden, kiireellisen selvityspyynnön komissiolle.

Eduskunta hyväksynee alkoholilain kokonaisuudistuksen joulukuun puolivälissä.

Uusimmat
MAINOS