Verkkouutiset

Ensihoitoon esitetään uutta toimintamallia

Hyvinvointiala HALI ry:n mukaan ensihoidon resurssit voidaan käyttää tehokkaammin.

Hyvinvointiala HALI ry on laatinut esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle ja sairaanhoitopiireille siitä, kuinka ensihoidon palvelujen nykyinen kapasiteetti voidaan saada tehokkaampaan ja laajempaan käyttöön.

Ikääntyminen, palvelutarpeen kasvu ja palvelutuotannon keskittäminen kasvattavat ensihoidon tehtäviä tulevaisuudessa.

Kun ihminen sairastuu äkillisesti tai loukkaantuu, HALI ry:n mukaan on tärkeää, että apu on lähellä ja nopeasti saatavilla.

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV toteaa raportissaan (9/2019), että ensihoidon resursseja käytetään tällä hetkellä myös kiireettömiin tehtäviin (esimerkiksi ikäihmisten kuljettamiseen päivystykseen ja takaisin kotiin), jotka olisi tarkoituksenmukaista hoitaa toisin.

VTV esittää, että ensihoidon ja kotihoidon palvelujen väliin kannattaa kehittää uusia palveluja.

Resurssien taloudellisen käytön turvaamiseksi palvelujen kokonaisuutta on mietittävä uudella tavalla. HALI esittää uutta mallia, ”Laajennettu ensihoito- ja kotipalvelut” eli LEK-palvelut.

– Mallissa yksityiset ensihoitopalvelun tuottajat tuottaisivat myös ensihoitotehtäviä, potilassiirtoja ja kiireellisen kotisairaanhoidon tehtäviä. Nämä kaikki ovat palveluja, jotka kokonaisuudessaan luontevasti kuuluvat ensihoitajien työtehtäviin ja toimintaympäristöön, toteaa Hyvinvointiala HALIn johtaja Ismo Partanen tiedotteessa.

– Samankaltainen malli on kokeilussa esimerkiksi Satakunnassa (ns. Combilanssi). Mallissa yhdistyvät geriatrinen kotisairaanhoito ja hoitotason ensihoito.

Yksityiset toimijat

Tällä hetkellä kahdeksan sairaanhoitopiiriä hankkii ensihoitopalveluja kilpailutuksen perusteella yrityksiltä.

Yksityisten ensihoitopalveluyritysten toiminta on luvanvaraista ja niitä koskevat jopa tiukemmat koulutus- ja osaamisvaatimukset kuin pelastuslaitoksia.

– Ensihoitopalveluun sisältyy äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoidon tarpeen arviointi tai hoito sekä tarvittaessa potilaan kuljettaminen hoitoyksikköön, kertoo HALIn lakimies Minna Elo.

– Ensihoidon tehtävät ovat terveydenhoitoa ja ensihoitajat ovat terveydenhuollon ammattihenkilöitä riippumatta siitä, tuottaako palveluja sairaanhoitopiiri, pelastuslaitos vai yksityinen yritys. Hätäkeskus hälyttää paikalle aina lähimmät ensihoitoyksiköt riippumatta siitä, minkä tahon tuottamasta palvelusta on kyse.

Elon mukaan terveydenhuoltolain ensihoitopalvelun määritelmää on tarkennettava.

– Ensihoitopalvelu tulee rajata kiireellisiin ns. kansalaistehtäviin ja sellaisiin potilassiirtoihin, jotka toteutetaan hälytysajona. Ensihoidon täytyy nivoutua tiiviisti kotiin tuotettaviin palveluihin.

Uusimmat
MAINOS