Verkkouutiset

Emma Kari: Turvapaikanhakijoille oikeus päiväkoteihin

Vihreiden kansanedustaja haluaa myös paperittomien oikeuden varhaiskasvatukseen lakiin.

Vihreiden Emma Kari vaatii turvapaikanhakijalapsille oikeutta varhaiskasvatukseen. Hän toteaa tiedotteessaan, että varhaiskasvatuslaki jättää asian tällä hetkellä epäselväksi. Kari on jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen hallitukselle.

– Laadukas varhaiskasvatus on parhaimpia sijoituksia tulevaisuuteen. Se kaventaa lasten välisiä oppimiseroja jo varhaisessa vaiheessa ja ehkäisee syrjäytymistä. Jokaisella lapsella tulee olla oikeus varhaiskasvatukseen riippumatta vanhempien tilanteesta, Kari sanoo.

Emma Karin mukaan kunnilla on nykyisin velvollisuus järjestää esi- ja perusopetusta turvapaikanhakuvaiheessa oleville lapsille, mutta päivähoito-oikeus ei kuulu turvapaikanhakijoille. Vastuu toiminnan järjestämisestä ei hänen mukaansa kuulu virallisesti kenellekään, eikä lainsäädännössä erikseen säädetä turvapaikanhakijoiden oikeudesta varhaiskasvatukseen.

Kari kertoo, että varhaiskasvatusta voidaan tarjota joissain kunnissa tai vastaanottokeskuksissa myös turvapaikanhakijoille.

– Monesti varhaiskasvatus ei tavoita vastaanottokeskuksissa asuvia turvapaikanhakijalapsia, saati paperittomia lapsia. Toimintatavat ja laatu vaihtelevat, hän sanoo.

Varhaiskasvatukseen pääsy on Emma Karin mukaan tärkeää erityisesti pitkittyneissä turvapaikkaprosesseissa lapsen sosiaalisen kehityksen ja oppimisen kannalta ja tukee lasten ja perheiden mielenterveyttä. Karin mielestä paperittomuuden ei pitäisi olla peruste jättää lasta varhaiskasvatuksen ulkopuolelle.

– Hallitus on tehnyt tärkeän päätöksen palauttaa perheille tasa-arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen. Tämän oikeuden pitäisi kuitenkin koskea aidosti kaikkia Suomessa olevia lapsia, myös turvapaikanhakijoina Suomeen tulleita sekä paperittomia. Lapsen oikeuksien sekä varhaiskasvatuslain sisäisen johdonmukaisuuden toteuttamiseksi turvapaikanhakijalasten oikeus varhaiskasvatukseen täytyisi kirjata selkeästi lakiin, Kari vaatii.

Uusimmat
MAINOS