Verkkouutiset

Eduskunnan virkamiehen Facebook-kirjoituksia selviteltiin

Valiokuntaneuvoksen toiminta sosiaalisessa mediassa voi johtaa eduskunnan virkamiesten ohjeiden tarkentamisen.

Tutkija Saara Jantunen korosti taannoisessa Nykypäivän ja Verkkouutisten haastattelussa, että kansalaiskeskustelua on lupa jatkaa myös silloin, kun joku pyrkii sitä vaientamaan. Hän viittasi informaatiovaikuttamiseen – informaatiosodankäynnin muotoon, jonka yhtenä tarkoituksena voi olla juuri vapaan mielipiteenvaihdon rajoittaminen.

Jantusen haastattelu synnytti runsaasti polemiikkia sosiaalisessa mediassa. Moni kyseenalaisti puolustusvoimien siviilivirassa työskentelevän sotatieteiden tohtorin oikeus lausua käsityksiään julkisuudessa.

Heinäkuussa Jantunen puhui samasta aihepiiristä Helsingin Sanomille. Tällä kertaa ryöpytys oli vielä huomattavasti rajumpaa. Kriittisiä äänenpainoja käytti muun muassa eduskunnan suuren valiokunnan valiokuntaneuvos Peter Saramo, joka selitti yhteisöpalvelu Twitterissä problematisoivansa puolustusvoimien henkilöstöön kuuluvan tutkijan poliittista toimintaa ilmiönä.

Venäjän trolliarmeija -nimisen Facebook-ryhmän keskusteluissa Saramo esiintyi railakkaammin sanakääntein. Hän muun muassa kirjoitti muutaman, itsensä valtion puolustajaksi nimittäneen uskonsoturin propagandasta ja totesi, että eduskunta ja hallitus eivät ole antaneet tukea tälle toiminnalle. Saramo opasti kommentissaan alentuvaan sävyyn, että Suomen turvallisuuspolitiikka ei ole sellaista kuin muutama (suhteellisen juniori) upseeri ja tutkija tuntuu kuvittelevan.

Eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtajaa, kansanedustajaa Anne-Mari Virolaista (kok.) on informoitu Peter Saramon heinäkuisista kommenteista. Myös eduskunnan puhemies ja pääsihteeri ovat hänen mukaansa niistä tietoisia.

Virolainen katsoo Saramon käyttäneen omaa sananvapauttaan tavalla, joka antaa aiheen keskusteluun eduskunnan omaa virkamieskuntaa koskevan menettelytapaohjeistuksen tarkentamisesta.

– Puolustusvoimien palveluksessa olevat henkilöt nauttivat sananvapautta lakien ja asetusten puitteissa. Sitä ei ole syytä pyrkiä suitsimaan, vaan on päinvastoin tärkeää ja arvokasta, että heidän näkökulmansa tulevat esille julkisessa keskustelussa, Virolainen sanoo.

Epäilystä, että virkamiehet pyrkisivät tavalla tai toisella kontrolloimaan sitä, mitä puolustusvoimissa tai muilla hallinnonaloilla toimivat henkilöt voivat julkisuudessa lausua, ei Virolaisen mukaan saisi enää päästä syntymään.

– Myös se, millaisilla foorumeilla keskustelua on suotavaa käydä, voisi kaivata selkeitä pelisääntöjä nykyoloissa. Kyse olisi pikemminkin puhemiesneuvoston antamista suosituksista ja suuntaviivoista, ei määräyksistä tai kielloista. Korostan, että jokaisen kansalaisen sananvapautta on syytä puolustaa.

Virolaisen luottamus Saramon toimintaan valiokuntaneuvoksena ei ole tapahtuneen johdosta kärsinyt.

Teksti: HEIKKI HAKALA

Uusimmat
MAINOS