Verkkouutiset

Kuljetusbarometrin talousennusteen valossa kuljetusyritysten tilanne on hälyttävä. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Dieselin hinnasta tulossa kohtalonkysymys kuljetusyrityksille

Kuljetusalan mukaan päästövähennyskeinot raskaalle liikenteelle ovat vain sanktio ilman ohjausvaikutusta.

– Vaikka odotukset liikevaihdon ja kuljetusmäärien kehityksen suhteen ovat vuoden takaista tilannetta myönteisemmät, alan näkymät toiminnan kannattavuuden suhteen jatkavat jyrkkää laskuaan.
Kannattavuus on pitkällä aikavälillä ennätysalhaalla, syynä monesta tekijästä johtuva kustannustason nousu ja juuri nyt dieselin räjähdysmäinen hinnannousu. Nyt pitää herätä hintakriisiin, sanoo Suomen Kuljetus ja Logistiikka ry SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala.

Dieselin hinnan ennätyksellinen nousu näkyy voimakkaasti kuljetusyritysten kannattavuuskehityksessä. Tuoreen Kuljetusbarometrin mukaan kannattavuus oli heikentynyt 45 prosentilla kuljetusyrityksistä syyskuusta alkaen suoritealaan ja alueeseen katsomatta.

Harvempi kuin joka kuudes yritys oli onnistunut kasvattamaan kannattavuuttaan. Yritysten kannattavuusodotuksien saldoluku on jatkanut laskua vuodesta 2018 ja on nyt jopa -26.

Kuljetusbarometrin talousennusteen valossa kuljetusyritysten tilanne on hälyttävä. Merkittävin yksittäinen kustannuskuormitus syntyy polttoaineesta. Sen hintaa nostavat öljyn maailmanmarkkinahinnan lisäksi verotus ja päästövähennysperusteisesti tehdyt kansalliset ratkaisut, tuoreimpana jakeluvelvoitteen kasvu ja yleisimmän diesellaadun, parafiinisen dieselin, veronkorotus vuoden 2022 alusta.

Korkealla dieselin hinnalla ei ole tavaraliikenteessä päästöjä vähentävää ohjausvaikutusta. Anssi Kujalan mukaan on tärkeää huomioida, että Suomessa käytössä olevissa raskaimmissa kuljetuksissa dieselille vaihtoehtoiset käyttövoimat eivät ole mahdollisia.

– Dieselin hinnan päästövähennysperusteisista korotuksista kuljetusalalle jäljelle jää vain rangaistusvaikutus, joka kaiken lisäksi heikentää yritysten mahdollisuuksia esimerkiksi investoida vähempipäästöiseen kalustoon, hän muistuttaa.

Jakeluvelvoitteen kiristyminen 1,5 prosenttiyksiköllä nosti dieselin hinnan ennätyskorkealle vuoden vaihteessa. Vastaavia korotuksia bio-osuuden määrää säätelevään jakeluvelvoitteeseen on tulossa vuosittain aina vuoteen 2029 saakka. Muutokset heikentävät kaikkien yritysten investointikykyä.

– Nyt pitää herätä hintakriisiin. Jakeluvelvoitteesta säädettäessä ei ole osattu arvioida näin mittavia vaikutuksia polttoaineen hintaan. Tilannetta on nyt arvioitava uudelleen logistiikkakustannusten näkökulmasta, Kujala sanoo.

Kujalan mukaan on selvää, että jakeluvelvoitetta ei voi enää kiristää jo säädetystä 30 prosentista ylöspäin, vaan nyt pitää veroratkaisuin lieventää sen vaikutuksia dieselin hintaan.

Ammattidiesel on välttämätön kilpailukyvylle

Suomessa on tällä hetkellä Euroopan toiseksi kallein diesel. Vientiriippuvaisena pitkien etäisyyksien maana kustannusvaikutus on Suomelle erityisen voimakas. Kuorma-autoliikenteen kustannukset ovat nousseet lähes 11 prosenttia viimeisen vuoden aikana.

Dieselin hinta heikentää suomalaisten kuljetusyritysten suhteellista kilpailukykyä verrattuna ulkomaisiin kuorma-autoihin, joiden osuus tiestöllämme on kasvanut merkittävästi viime vuosina.

Ulkomaisten kuorma-autojen lähtömaissa dieselin litrahinta on jopa 40 senttiä edullisempaa. Kun autot tulevat Suomeen tankit täynnä halpaa dieseliä, kilpailutilanne on kohtuuton kotimaisten kuljetusyritysten kannalta.

– Dieselin korkea hinta on muodostumassa kohtalonkysymykseksi suomalaisille kuljetusyrityksille sekä sen asiakkaille, kaupalle ja teollisuudelle. Päättäjät eivät voi jäädä seuraamaan sivusta, kun logistiikkakustannusten kasvu tuhoaa Suomen kilpailukykyä. Hallituksen kannattaakin tehdä nyt nopeasti päätös ammattidieselin käyttöönottamisesta Suomessa, kehottaa SKALin johtaja Petri Murto.

SKAL esitti viime viikolla valtiovarainministeriölle ammattidieselin valmistelun pikaista aloittamista ja käyttöönottoa.

Ammattidiesel on EU-lainsäädännössä oleva verotusjärjestelmä, jossa kuorma-autoihin tankatusta dieselistä palautetaan polttoaineveroja takaisin auton haltijalle. Tällainen järjestelmä on käytössä yhdeksässä EU-maassa. Ammattidiesel on mainittu myös hallitusohjelmassa.

SKAL ry:n vuoden 2022 ensimmäiseen kuljetusbarometriin vastasi yhteensä 585 kuljetusyrittäjää. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä ja toimialoja. Kysely toteutettiin 17.12.2021–7.1.2022.

Uusimmat
MAINOS