Verkkouutiset

Buprenorfiinin väärinkäyttö on Suomessa korvannut heroiinin

Hoitoon hakeutuminen buprenorfiinin väärinkäytön takia on lisääntynyt Suomessa.

Buprenorfiini on opioidi, jota käytetään kipulääkkeenä sekä opioidiriippuvuuden korvaushoidossa. Opioidiriippuvuutta voidaan hoitaa opioidikorvaushoidolla, jolloin potilaalle annetaan kontrolloidusti buprenorfiinia tai metadonia. Mutta kuten muitakin opioideja, myös buprenorfiinia käytetään myös väärin, esimerkiksi pistämällä suoneen.

Proviisori Hanna Uosukaisen väitöstutkimuksen mukaan buprenorfiinin väärinkäytön takia hoitoon hakeutuneiden henkilöiden osuus kasvoi nollasta lähes 40 prosenttiin kaikista hoitoon hakeutuneista henkilöistä vuosien 1997 ja 2008 välillä.

– Heroiinin väärinkäyttö loppui lähes kokonaan 2000-luvun alkupuolella, minkä voidaan olettaa johtuvan heroiinin heikentyneestä saatavuudesta sekä toisaalta buprenorfiinin saatavuuden lisääntymisestä, hän toteaa väitöstiedotteessaan.

Suurin osa buprenorfiinin väärinkäyttäjistä pisti buprenorfiinia suoneen ja käytti sitä päivittäin. Työttömyys, matala koulutustaso sekä toimeentulo sosiaalitukien avulla olivat yleisiä buprenorfiinin väärinkäyttäjien keskuudessa.

Tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin Helsingin Diakonissalaitoksella vuosien 1997-2008 aikana. Aineisto sisältää tietoa lähes 5000 henkilöstä, jotka hakeutuivat hoitoon päihteiden käytön takia.

Valvomaton lääkkeenotto lisää väärinkäytön riskiä

Opioidikorvaushoito buprenorfiini-naloksoni-yhdistelmävalmisteella on tehokas hoitomuoto opioidiriippuvuuden hoitoon. Hoidon alussa lääke otetaan hoitohenkilökunnan valvonnassa, mutta myöhemmin hyvin hoitoon sitoutuneet potilaat voivat ottaa korvaushoitolääkkeensä kotona ilman valvontaa.

Uosukaisen mukaan opioidikorvaushoitolääkkeiden valvomattomaan ottoon liittyy huomattavia etuja, kuten hoidon saatavuuden paraneminen, potilaiden sosiaalisen sekä ammatillisen kuntoutumisen edistyminen, mutta riskeinä ovat lääkkeiden väärinkäyttö ja välitys katukauppaan.

Valvomattoman hoidon tukena voidaan käyttää elektronisia lääkehoidonseurantalaitteita, jotka esimerkiksi vapauttavat päivittäisen annoksen kontrolloidusti tiettyyn aikaan.

– Vaikka laitteet paransivat valvomattoman lääkkeenoton turvallisuutta, ei niiden voitu osoittaa estävän välitystä, väittelijä toteaa. Tutkimukseen osallistui 37 kuopiolaista korvaushoitopotilasta syksyllä 2010.

Apteekkitoimitus on yksi vaihtoehto toteuttaa valvomatonta opioidikorvaushoitoa. Suomessa tämä on ollut mahdollista helmikuusta 2008 alkaen. Elokuussa 2011 toteutetun kyselyn mukaan ensimmäiset kokemukset yhdistelmävalmisteen toimittamisesta apteekeista olivat positiivisia, mutta tutkimushetkellä apteekkitoimitus oli vielä pienimuotoista.

Proviisori Hanna Uosukaisen väitöskirja Buprenorphine: features of abuse and methods for improving unobserved dosing in opioid substitution treatment tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa perjantaina 14. helmikuuta.

Uusimmat
MAINOS