Verkkouutiset

Autoalan mukaan mukaan autojen sähköistyminen etenee kaikilla rintamilla. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Autoala toipuu hitaasti koronasta ja komponenttipulasta

Uusia henkilöautoja rekisteröitiin päättyneenä vuonna 98481. Se on 2,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.

Koronapandemia ja komponenttipula hidastivat automarkkinaa myös viime vuonna, kertoo Autoalan Tiedotuskeskus. Autoalan mukaan asiakastilaukset ovat jo pitkälti palanneet koronaa edeltävälle tasolle, mutta komponenttipula ja pandemian aiheuttamat pullonkaulat jarruttivat tuotantoa.

Uusia henkilöautoja rekisteröitiin vuonna 2021 yhteensä 98 481, joka on 2,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Rekisteröintien määrä jää kuitenkin selvästi viiden vuoden keskiarvosta, joka on noin 114 000.

Uusia pakettiautoja rekisteröitiin vuonna 2021 yhteensä 12 893, joka on 0,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Kuorma-autoja ensirekisteröitiin viime vuonna 3 536, joka on 3,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.

Ladattavien määrä kasvoi

Liikenteen sähköistyminen näkyy uusien autojen rekisteröinnissä. Täyssähköautojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvoi vuonna 2021 noin 10,3 prosenttiin ja ladattavien hybridien 20,5 prosenttiin. Vuonna 2020 osuudet olivat 4,4 prosenttia ja 13,7 prosenttia.

Ei-ladattavien hybridivoimalinjojen osuus kasvoi vuoden 2020 noin 19 prosentista lähes 29 prosenttiin. Perinteisten bensiiniautojen osuus oli vuonna 2021 noin 31,2 prosenttia ja dieselautojen 8,5 prosenttia. Kaasuautojen osuus henkilöautojen rekisteröinneistä väheni viime vuonna hieman alle prosenttiin rekisteröinneistä, kun se vielä vuonna 2020 oli noin 2 prosenttia.

Ladattavien autojen määrä kasvoi loppuvuodesta poikkeuksellisen suureksi. Joulukuussa Suomessa ensirekisteröitiin ennätysmäärä täyssähköautoja, noin 24 prosenttia. Ladattavat hybridit mukaan lukien ladattavien autojen osuus henkilöautojen rekisteröinneistä kasvoi noin 44 prosenttiin.

Vaikeudet jatkuvat 2022

Autoalan Tiedotuskeskus arvioi, että komponenttipula ja raaka-aineiden markkinat vaikuttavat uusien autojen tuotantoon vielä vuonna 2022. Autoalan markkinaennusteen mukaisesti vuoden 2022 ensirekisteröinnit kasvavat vuonna 2022 noin 108 000 henkilöautoon ja 14 000 pakettiautoon. Nämäkin lukemat ovat vielä pitkän aikavälin keskiarvoa alemmat.

– Talouskasvu, työllisyyden kehitys ja yksityisen kulutuksen kasvu puoltaisivat huomattavasti suurempaa kysyntäennustetta, mutta komponenttipulan ja tuotannon katkosten on arvioitu hidastavan automarkkinan elpymistä vielä kuluvana vuonna. Komponenttipulan ennakoidaan hellittävän vähitellen, mutta raaka-ainemarkkinoiden kehitys ja toimitusketjujen pullonkaulat heijastuvat myös autoteollisuuteen ennakoitua pitkäkestoisempina, sanoo Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio tiedotteessa.

Autoalan mukaan vuoden alussa voimaan astunut uusi hankintatuki piristää erityisesti sähköpakettiautojen ja -kuorma-autojen markkinaa. Myös lokakuun alusta voimaan astunut sähköautojen autoveron poisto lisää täyssähköautojen kysyntää.

Uusimmat
MAINOS