Verkkouutiset

Aspergerin oireyhtymään voi liittyä suurentunut itsemurhan vaara

Aikuiset, joilla on todettu Aspergerin oireyhtymä, harkitsevat ja yrittävät itsemurhaa huomattavasti useammin kuin muu väestö.

Suurimmassa vaarassa ovat Asperger-henkilöt, jotka kärsivät myös masennusoireista, kertoo Uutispalvelu Duodecim.

Aspergerin oireyhtymä on autismin kirjoon kuuluva keskushermoston kehityshäiriö, joka aiheuttaa mm. sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin vaikeuksia. Sen tyypillisiä piirteitä ovat myös epätavalliset kiinnostuksen kohteet, pikkutarkka ja muodollinen puhe sekä riippuvuus rutiineista ja rituaaleista.

Nyt julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin 380 Asperger-diagnoosin saanutta aikuista, jotka vastasivat kyselyyn vuosina 2004–2013.

Kyselyn perusteella peräti 66 prosentilla Asperger-diagnoosin saaneista oli ollut itsemurha-ajatuksia ja 35 prosenttia oli yrittänyt tappaa itsensä tai suunnitellut sitä. Itsemurha-ajatukset olivat erityisen yleisiä Asperger-henkilöillä, jotka potivat lisäksi masennusta. He olivat myös suunnitelleet tai yrittäneet itsemurhaa muita todennäköisemmin.

Aspergerin oireyhtymään liittyvät vaikeudet, kuten yksinäisyys ja monet sosiaalisen elämän ongelmat voivat selittää itsemurha-ajatusten yleisyyden, tutkijat kirjoittavat. He myös uskovat, että näitä lievittämällä ja myös masennusta hoitamalla Asperger-henkilöiden itsemurhayrityksiä voitaisiin vähentää.

Tutkimus julkaistiin Lancet Psychiatry -lehdessä.

Uusimmat
MAINOS