– Työterveyshuolto voisi käyttää hyvinvointialueiden kuvantamis- ja laboratoriopalveluita sekä erikoislääkäreiden konsultaatioita. Työterveyslääkäreiden tulisi myös osallistua perusterveydenhuollon päivystykseen. Työterveyshuolto pitäisi liittää kiinteästi muun terveydenhuollon palveluihin, informaatioon ja tietojärjestelmiin. Näin voitaisiin nopeasti ja perusterveydenhuollon voimavaroja kohtuullisesti lisäämällä turvata helposti saavutettava ja hoidon jatkuvuuden varmistava sairaanhoito koko väestölle.