Verkkouutiset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Hämeenlinnassa. LEHTIKUVA/ANTTI AIMO-KOIVISTO

Aluehallintovirasto jatkamassa tilojen sulkupäätöstä Uudellamaalla

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella rajoitukset vaihtelevat sairaanhoitopiireittäin.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella vakavin epidemiatilanne on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Virasto on jatkamassa tilojen sulkupäätöstä HUSin alueella vielä toiset kaksi viikkoa heikon epidemiatilanteen vuoksi.

Viraston toimialueella tiloja on tilapäisesti määrätty suljettavaksi myös Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä. Lisäksi kaikissa alueen sairaanhoitopiireissä on voimassa kokoontumisrajoituksia.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtama alueellinen koronakoordinaatioryhmä suositteli tiistaina, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto jatkaisi tartuntatautilain mukaisesti tiettyjen tilojen sulkumääräystä toiset kaksi viikkoa nykyisen päätöksen päättyessä 10. tammikuuta.

Epidemiatilanne uhkaa terveydenhuollon kantokykyä, minkä vuoksi rajoituksia ei voida avin mukaan toistaiseksi lieventää. Aluehallintovirasto valmistelee sairaanhoitopiiriltä saamansa lausunnon mukaisesti sulkupäätöksen jatkoa.

Päätöksen arvioitu julkaisu olisi perjantaina ja se olisi voimassa 11.-24.1.2022. Päätöksen tarkka sisältö varmistuu valmistelun aikana, ja siitä tiedotetaan tarkemmin päätöksen julkaisun yhteydessä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on arvioinut asiantuntijalausuntojen perusteella omikron-virusmuunnoksen leviämisen uhan olevan alueellaan niin vakavan, että kaikki tartuntatautilain mukaan kerrallaan enintään kahden viikon ajaksi suljettavaksi määrättävät tilat on katsottu erityisen riskialttiiksi viruksen leviämiselle.

Tämän vuoksi tällä hetkellä voimassa olevat sulkupäätökset on ulotettu kaikkiin pykälässä tarkoitettuihin tiloihin, muun muassa ryhmäliikuntaan ja kontaktilajien harrastamiseen käytettäviin tiloihin, kuntosaleihin, sisäleikkipuistoihin, kylpylöihin, uimahalleihin, tanssipaikkoihin ja kauppakeskusten yleisiin tiloihin.

– Kun nähdään, miten epidemiatilanne etenee etenkin terveydenhuollon kuormituksen kannalta, on mahdollista tehdä rajatumpia päätöksiä, jos kaikkein korkeimman tartuntariskin tilojen sulkeminen on edelleen välttämätöntä, kertoo ylitarkastaja Oona Mölsä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta tiedotteessa.

– Toistaiseksi tilojen sulkupäätökset niin laajana kuin ne on lain puitteissa mahdollista ollut tehdä, ovat kuitenkin olleet ehdottomasti välttämättömiä. Varmasti jokainen meistä toivoo, että sulkuja ei tarvitsisi jatkaa enää kauaa, Mölsä sanoo.

Aluehallintoviraston tietojen mukaan päätöksistä on tehty lukuisia valituksia hallinto-oikeuteen.

– Olemme arvioineet päätösten perusteet huolellisesti, kun päätöksiä on laadittu. Asianosaisilla on oikeus hakea päätökseen muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen, ja annamme omalta osaltamme lausunnot hallinto-oikeudelle pyydettäessä, Mölsä toteaa.

Toistaiseksi hallinto-oikeus ei ole määrännyt Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätösten täytäntöönpanoa keskeytettäväksi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ollaan jatkamassa myös sisällä järjestettäviä tilaisuuksia koskevia kokoontumisrajoituksia koronakoordinaatioryhmän suosituksen mukaisesti. Nykyinen päätös on voimassa 17.1. asti, ja uusi päätös olisi voimassa sen jälkeen todennäköisesti kaksi viikkoa eli 31.1.2022 asti.

Rajoitukset eroavat sairaanhoitopiireittäin

Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueen viiden sairaanhoitopiirin – Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen – epidemiatilanteet eroavat toisistaan, minkä vuoksi myös voimassa olevat rajoitukset ovat keskenään erilaisia.

Koronapassia ei voi toistaiseksi käyttää vaihtoehtona rajoituksille leviämisalueilla, joita ovat kaikki Etelä-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alueen sairaanhoitopiirit.

Hallitus on valtioneuvoston asetuksella väliaikaisesti rajoittanut koronapassin käyttöä vaihtoehtona alueellisille tilojen käyttöä koskeville rajoituksille ja kokoontumisrajoituksille, joilla rajoitetaan yleisötilaisuuksien henkilömäärää.

Koko Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella on voimassa myös erilaisten asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallista käyttöä koskeva määräys.

Määräyksen mukaan tilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on varmistettava, että lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan vähentää. Määräys perustuu tartuntatautilain pykälään 58 d, ja se koskee muun muassa kauppoja, museoita, terveyskeskuksia sekä liikunta- ja virkistystiloja.

Toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä. Toimet täytyy kirjata suunnitelmaan, joka tulee pitää asiakkaiden nähtävillä.

Määräys koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja ja yleisiä saunoja sellaisilla alueilla, joilla näitä tiloja ei ole määrätty kokonaan suljettavaksi. Muiden tilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli kymmenen henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.

Lisäksi koko Suomessa on voimassa tilojen terveysturvallista käyttöä parantavat minimivaatimukset, joita on noudatettava yleisölle avoimissa ja asiakkaille ja osallistujille varatuissa toimitiloissa suoraan tartuntatautilain nojalla ilman erillistä viranomaispäätöstä. Vaatimukset koskevat muun muassa asiakkaiden opastamista ja asiakaspaikkojen mahdollisimman väljää sijoittelua tilassa.

Uusimmat
MAINOS