Verkkouutiset

Aloite: Monikulttuurisuus pois nuorisolaista

Kansanedustaja Olli Immonen (ps.) aloitti keskiviikkona muiden kansanedustajien allekirjoitusten keräämisen lakialoitteeseensa, jolla pyritään muuttamaan nuorisolakia.

Nuorisolain tavoitteena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistumista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisolaissa mainitaan muun muassa monikulttuurisuus kyseisen lain tavoitteiden toteutumisen lähtökohtana.

Immonen ehdottaa monikulttuurisuuden poistamista nuorisolaista, sillä hänen mukaansa monikulttuurisuudella ei ole nuorten kasvun kannalta myönteisiä vaikutuksia.

Monikulttuurisuudella tarkoitetaan pääsääntöisesti tietyn maan rajojen sisäpuolella tapahtuvaa kulttuurien vuorovaikutusta. Immosen mielestä yhteiskunnassa tehtyjen reaalihavaintojen perusteella monikulttuurisuuden säilyttäminen nuorisolain tavoitteiden lähtökohtana on kyseenalaista.

– Esimerkiksi Harvardin yliopiston professori Robert D. Putnam on tutkimuksissaan todennut monimuotoisten yhteisöjen heikentävän yleistä sosiaalista luottamusta yhteiskunnassa. Tämä ilmenee esimerkiksi alentuneena uskona omiin poliittisiin vaikutusmahdollisuuksiin ja luottamuksen puutteena virallisiin instituutioihin nähden, Immonen perustelee.

Taustalla myös nuorisojärjestöjen rahat

Immonen viittaa aloitteessaan myös siihen, että opetus- ja kulttuuriministeriön taannoin nuorisolain mukaisesti jakamat poliittisten nuorisojärjestöjen avustukset herättivät keskustelua tasa-arvoisuudesta ja tuen jakamisperusteista.

Perussuomalaiset Nuoret saivat Immosen mukaan kohtuuttoman vähän avustusta jäsenmääräänsä sekä toimintaansa nähden. Järjestö jätti oikaisuvaatimuksen, minkä jälkeen ministeriön kulttuuriasiainneuvos Immo Parviainen totesi Perussuomalaisilla Nuorilla olleen kannanottoja, jotka voi tulkita monikulttuurisuuden vastaisiksi ja olevan siten nuorisolain hengen vastaisia. Hänen mukaansa se ei kuitenkaan toistaiseksi ole vaikuttanut järjestölle myönnettyyn tukeen.

Myös kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki (vas.) on Immosen mukaan suhtautunut julkisuudessa nuorisojärjestöjen tuensaannin perusteita selvittäessä penseästi Perussuomalaisten Nuorten esittämään monikulttuurisuuskritiikkiin.

– Poliittisilla ja muilla nuorisojärjestöillä tulee yhtälailla olla perustuslaissa määritelty sananvapaus, eikä nuorisolain nojalla saada tukahduttaa järjestöjen erilaisia mielipiteitä. Kritiikki monikulttuurisuutta kohtaan on aiheellista, eikä sitä silloin tulisi pitää yhtenä nuorisolain tavoitteiden lähtökohtana, Immonen sanoo.

Uusimmat
MAINOS

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)