Verkkouutiset

Naisten aborttioikeutta puolustavia mielenosoittajia Yhdysvalloissa. LEHTIKUVA / AFP Ronda Churchill

Aborttilakeja halutaan päivittää – ”USA:n esimerkki ei saa toistua”

Kokoomusnaisten mukaan oikeus turvalliseen raskaudenkeskeytykseen on keskeinen osa naisten itsemääräämisoikeutta.

Kokoomusnaiset korostaa, että Yhdysvaltain korkeimman oikeuden päätös poistaa naisten aborttioikeus ei saa toistua Suomessa.

– Naisten aseman ja oikeuksien parantamiseksi on tehty töitä eri puolilla maailmaa ja saatu aikaan merkittäviä edistysaskeleita vuosien varrella. Valitettavasti vieläkin naiset kohtaavat lukuisia oikeuksien loukkauksia kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Tällä hetkellä naisten oikeus keholliseen itsemääräämisoikeuteen on kasvavan uhan alla ja erityisesti juuri seksuaali- ja lisääntymisterveyttä koskevat oikeudet ovat monessa maassa kiistan kohteena, Kokoomusnaiset katsoo tiedotteessa.

Järjestö huomauttaa, että naisten itsemääräämisoikeus omaan kehoon ja ehkäisypolitiikka jakavat mielipiteitä myös YK:ssa. Kokoomusnaisten mukaan naisten oikeuksien ja itsemääräämisoikeuden kannalta USA:n korkeimman oikeuden ratkaisu oli suorastaan oikeusmurha ja ihmisoikeuksille pitkä askel taaksepäin.

– On todettu, että kaikenlainen aborttioikeuden rajoittaminen ei ole uhka ainoastaan naisten ihmisoikeuksien toteutumiselle vaan samalla myös todellinen uhka naisten terveydelle ja hengelle. Abortin saamisen vaikeuttaminen ei yleensä vaikuta abortin tarpeeseen tai niiden määrään, mutta tekee pahimmillaan raskaudenkeskeytyksestä naisille vaarallisempaa ja myös kasvattaa eriarvoisuutta. Eri puolilla maailmaa 23 000 naista kuolee ja miljoona vammautuu vuosittain vaarallisen abortin seurauksena.

Aborttikeskustelu on Suomessa ollut varsin rauhallista ja suurin osa suomalaisista ei koe naisten oikeutta aborttiin ongelmallisena. Kokoomusnaisten mukaan tämä ei kuitenkaan riitä.

– Nykyisen lainsäädäntömme mukaan raskauden keskeytys naisen omasta pyynnöstä ei ole mahdollista, vaan naisen on anottava lupaa yhdeltä tai kahdelta lääkäriltä. Naisen oikeus aborttiin voikin rajautua tältä osin lääkärin ideologiaan ja arvoihin, mikä voi olla ongelmallista, vaikka tällä hetkellä yli 96 prosenttia aborteista perustuu sosiaalisiin syihin.

Järjestö katsoo, että Suomen aborttilainsäädäntö on auttamatta vanhentunut ja sitä tulee päivittää.

– Oikeus turvalliseen raskaudenkeskeytykseen on keskeinen osa naisten kehollista itsemääräämisoikeutta. Suomen aborttilainsäädännön päivittäminen samalla järkevöittäisi hoitoprosessia, keventäisi terveydenhoidon kuormitusta ja myös säästäisi rahaa. Meillä on siis monta perusteltua syytä päivittää lakimme nykyaikaan.

Uusimmat
MAINOS