Verkkouutiset

33 000 opiskelijalle rahaa oppimateriaaleihin

Hallitus esittää oppimateriaalilisää pienituloisten perheiden lukio- ja ammattikouluopiskelijoille.

Opintotuen oppimateriaalilisällä halutaan parantaa pienituloisista perheistä tulevien toisen asteen opiskelijoiden taloudellisia edellytyksiä opiskeluun. Oppimateriaalilisän saisi säännöllisesti arviolta 33 000 opiskelijaa.

− On kansakunnan etu, ettei kenenkään lahjakkuus mene hukkaan rahapulan takia, eikä toisen asteen opintojen kustannuksista saa tulla kenellekään este edetä opinnoissa, sanoo eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa.

Esityksessä ehdotetaan, että lukiokoulutuksen tai ammatillisen koulutuksen alle 20-vuotias pienituloisen perheen opiskelija olisi oikeutettu oppimateriaalilisään, jonka määrä olisi 46,80 euroa kuukaudessa.

Oikeus oppimateriaalilisään olisi vanhempien pienituloisuuden perusteella korotettua opintorahaa saavalla 17−19-vuotiaalla vanhemman luona asuvalla opiskelijalla ja 17-vuotiaalla itsenäisesti asuvalla opiskelijalla sekä vastaavasti pienituloisen perheen alle 17-vuotiaaalla opiskelijalla.

Oppimateriaalilisää ei otettaisi tulona huomioon asumistuessa, toimeentulotuessa eikä sotilasavustuksessa.

Lukiolaisille kuukausi lisää tukiaikaa

Lukiokoulutuksen lukuvuoden tukiajan määräytymisperusteet ehdotetaan yhtenäistettäväksi ammatillisen koulutuksen tukiajan määräytymisperusteiden kanssa. Tällöin tyypillinen lukuvuoden tukiaika pitenisi lukiossa yhdeksästä kuukaudesta 10 kuukauteen.

− Näin lukiolaisten pitkäaikainen toive kymmenestä opintotukikuukaudesta toteutuu, ja muutos parantaa lukiolaisten taloudellisia edellytyksiä opiskeluun, Sampo Terho sanoo.

Pidennys parantaisi ministeriön mukaan noin 15 000 lukiolaisen taloudellisia edellytyksiä opiskeluun. Muutoksella halutaan edistää lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden yhdenvertaisuutta.

Vanhempien tulon käsitettä ehdotetaan muutettavaksi. Nykyisen puhtaan tulon sijaan opiskelijan vanhempien tulot huomioitaisiin tuloverolain mukaisina veronalaisina ansio- ja pääomatuloina. Samalla tulorajoja korotetaan kustannusneutraalisti noin viidellä prosentilla, jotta tarveharkinta ei kiristyisi tulokäsitteen muutoksen vuoksi.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2019.

Uusimmat
MAINOS