Mielenosoittajia Uniperin uuden kivihiilivoimalan luona Dattelnissa Saksassa tammikuussa. Fortum on Uniperin pääosakas. LEHTIKUVA / AFP

Yritysten vastuusta ehdotetaan EU-rekisteriä

Tällä hetkellä yrityksiltä kerättävät vastuullisuustiedot eivät ole vertailukelpoisia.

Finanssiala ry ehdottaa EU:hun yhteistä tietorekisteriä, jonka avulla sijoituskohteiden vastuullisuutta voitaisiin vertailla yhteismitallisesti.

Niin sanotusta ESG-rekisteristä selviäisi, miten hyvin yritykset ovat ottaneet huomioon ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hyvän hallintotavan ja millaisia vaikutuksia yritysten toiminnasta aiheutuu ympäristölle ja yhteiskunnalle. ESG tulee sanoista environmental, social ja governance.

– Keskeinen haaste on tällä hetkellä se, että ESG-data jota kerätään ei ole yleismitallista eikä vertailukelpoista, kertoi FA:n hallituksen puheenjohtaja Timo Ritakallio OP Ryhmästä perjantain lehdistöaamiaisella.

Tämä on hänen mukaansa haaste niiden sijoittajien näkökulmasta, jotka haluavat sijoittaa mahdollisimman vastuullisesti, ja myös rahoituksen vinkkelistä vertailtavuus on ongelma. Yrityksillekin tämä on haaste silloin, kun sijoittajat ja pankit kyselevät heiltä tietoja.

– Sen takia olisikin tärkeätä, että tätä pyrittäisiin yhteismitallistamaan. Me näemme tämän niin, että tätä pitäisi tehdä Euroopan tasolla. Tämä mahdollistaisi Euroopalle myös edelläkävijyyden roolin, joka mielestämme sille hyvin sopisi, Ritakallio totesi.

ESG-aloitetta ovat Suomessa olleet käynnistämnässä Hanken, Aalto-yliopisto sekä Aktia ja OP Ryhmä.

Rekisterin tietojen pitäisi Ritakallion mukaan olla aidosti kaikkien saatavilla, ja niitä pitäisi tarjota ilmaiseksi tai hyvin kohtuullisella hinnalla. Koska rekisteri palvelisi sekä julkisia että yksityisiä tarpeita, pääosan sen rahoituksesta tulisi koostua EU:n budjetista.

Kaikille EU-maille pitäisi hänen mielestään kehittää yhteinen minimitason ESG-raportointimalli, josta ajan myötä voisi tulla globaali standardi. Markkinoilla on jo useita erilaisia raportointitapoja, joita voitaisiin hyödyntää.

Ritakallio pitää luontevimpana kehittäjänä mallille Euroopan tilastotoimistoa Eurostatia tai jotain muuta EU:n tilastokeskusta, joka myös ylläpitäisi rekisteriä raporteista.

Raportoinnin rekisteriin tulisi olla yrityksille vapaaehtoista. Finanssialalla uskotaan, että parhaiten vastuullisuus toteutuu yrityksissä vapaan markkinatalouden kautta, kun sijoittajat havaitsevat vastuullisista yrityksistä saatavan sijoitustuoton kasvavan ja riskien vähentyvän.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt