Porschen tehdas Stuttgartissa käynnisti toimintansa ennen toukokuun puoliväliä. LEHTIKUVA / AFP

Yritysten odotukset vahvistuvat Saksassa

Monet ovat yhä pessimistisiä, mutta rajoitusten purkaminen tarjoaa toivoa.

Saksalaisten yritysten näkemykset ovat tutkimuslaitos Ifon mukaan hieman kohentuneet muutaman katastrofaalisen kuukauden jälkeen.

Toukokuun kyselyn perusteella yritysten odotukset lähikuukausien kehityksestä ovat parantuneet merkittävästi, vaikka arviot nykytilanteesta ovat hieman entistäkin huonommat.

Monet yritykset ovat Ifon mukaan yhä pessimistisiä liiketoimintansa suhteen, mutta koronarajoitusten vähittäinen purkaminen tarjoaa yrityksille hieman toivoa.

Teollisuudessa odotukset vahvistuivat selvästi, vaikka vielä ollaankin kaukana optimismista, ja arviot nykytilanteesta olivat hyvin synkkiä.

Myös palvelusektorilla odotukset kasvoivat huhtikuun historiallisista pohjalukemista, ja arviot nykytilanteestakin paranivat hieman. Pessimismi kuitenkin vallitsee yhä palveluyrityksissä.

Kaupan alalla sekä odotukset tulevasta että arviot nykytilanteesta paranivat merkittävästi. Rajoitusten helpottaminen piristää erityisesti vähittäiskaupan mielialoja.

Rakennusalalla yritysten näkemykset ovat pitkästä aikaa kohentuneet. Tämä johtui Ifon mukaan ennen näkemättömästä odotusten parantumisesta. Rakennusyritykset arvioivat kuitenkin nykyisen tilanteensa jonkin verran aiempaa huonommaksi.

Ifon yritysbarometrin indeksi nousi huhtikuun 74,2 pisteestä 79,5 pisteeseen toukokuussa.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt