Työntekijä viimeistelee hydrofonikaapelia Atlas Elektronikin tehtaalla Bremenissä Saksassa 2018. LEHTIKUVA / ANNIINA LUOTONEN

Yritysten mielialat Saksassa synkimmät vuosiin

Näkemykset liiketoimintaympäristöstä heikkenivät Ifon kyselyn mukaan kesäkuussa edelleen.

Saksan yritysjohtajien mielialat synkistyvät tutkimuslaitos Ifon mukaan entisestään. Ifon kyselyssä yritysten näkemykset liiketoimintaympäristöstään heikkenivät kesäkuussa alhaisimmalle tasolle sitten vuoden 2014 marraskuun.

Yritysten arviot nykytilanteesta kohenivat hiukan toukokuusta, mutta odotukset lähikuukausien kehityksestä muuttuivat yhä pessimistisimmiksi.

Saksan talous on Ifon arvion mukaan matkalla kohti pysähtyneen kasvun aikaa.

Teollisuudessa yritysten näkemykset nykytilanteesta ovat heikentyneet jo vuoden verran, mutta pysyvät yhä pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Odotukset tulevasta hiukan piristyivät toukokuussa, mutta kesäkuussa pessimismi on taas kasvanut tilausten vähentyessä.

Rakennusalalla näkemykset liiketoimintaympäristöstä heikkenivät, mutta pysyivät silti vielä hyvin myönteisinä. Sekä näkemykset nykytilanteesta että odotukset tulevasta olivat aiempaa vaisumpia.

Palvelualoilla puolestaan arviot nykytilanteesta ovat hiukan aiempaa myönteisemmät, mutta odotukset ovat heikentyneet selvästi.

Sen sijaan kaupan aloilla yritysten näkemykset sekä nykytilanteesta että lähikuukausien kehityksestä vahvistuivat kesäkuussa.

Ifon yritysbarometrin indeksi laski kesäkuussa 97,4 pisteeseen toukokuun 97,9 pisteestä.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt