Suhdannearviot heikentyvät myös rakennusalalla. Kuvassa Helsingin Kalasataman rakennustyömaata vuosi sitten. LEHTIKUVA / TIMO JAAKONAHO

Yritysten luottamus heikkenee

Tuotannon nousuodotukset ovat vaimentuneet teollisuudessa, ja rakennusalalla vähenevät tilaukset ja työntekijät.

Teollisuusyritysten luottamus hiipui Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan hieman kesäkuussa. Tuotannon nousuodotukset ovat vaimentuneet, ja tuotannon ennakoidaan pysyvän likimain ennallaan loppukesän aikana.

Tilauskannat ovat teollisuudessa laskeneet hieman normaalia pienemmiksi, ja valmiiden tuotteiden varastot ovat kasvaneet tavanomaista täydemmiksi. Kyselyy vastanneista teollisuusyrityksistä 80 prosenttia kertoi tuotantokapasiteettinsa olevan kokonaan hyödynnettynä.

Myös rakennusalan luottamus aleni kesäkuussa. Rakennusyritysten tilaustilanne heikkeni kesäkuussa, mutta tilauksia on edelleen hieman tavanomaista enemmän. Henkilökunnan määrän arvioidaan kausivaihtelu huomioon ottaen supistuvan hieman lähikuukausien aikana.

Sen sijaan palveluyritykset arvioivat yleisen suhdannetilanteen kohentuneen aavistuksen verran alkukesän aikana. Myyntikehitys on ollut suotuisaa, ja myyntimäärien ennakoidaan lisääntyvän myös lähikuukausina.

Vähittäiskaupankin luottamus vahvistui hieman kesäkuussa. Yritysten myynti lisääntyi kevään ja alkukesän aikana hieman, ja myynti-määrien ennakoidaan kasvavan edelleen lähikuukausina. Varastot supistuivat kesäkuussa.

Suomalaisten yritysten luottamus oli toukokuussa EU-maiden keskiarvoa heikompaa teollisuudessa, palvelualoilla ja vähittäiskaupassa. Rakennusyritystenkin suhdannearviot olivat toukokuussa aavistuksen verran EU-maiden keskiarvoa vaimeammat.

Kesäkuun indikaattorin salddolukuja

Teollisuuden luottamusindikaattorin saldoluku oli kesäkuussa tehdyssä tiedustelussa -5, kun toukokuussa vastaava saldoluku oli +1. Luottamus
oli kesäkuussa jonkin verran pitkän aikavälin keskiarvoa (+1) matalammalla.

Rakennusalan indikaattorin uusin saldoluku oli 0, kun vastaava saldoluku oli toukokuisessa tiedustelussa +5. Luottamus on edelleen pitkän aikavälin keskiarvoa (-6) korkeammalla.

Palveluyritysten luottamusindikaattori kohentui kesäkuussa saldolukuun +20. Toukokuisessa tiedustelussa indikaattorin saldoluku oli +13. Pitkän aikavälin keskiarvo on +14.

Vähittäiskaupan indikaattorin saldoluku oli +6, kun edellisessä kuussa saldoluku oli +3. Luottamusindikaattorin pitkän aikavälin
keskiarvosaldoluku on -1.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt