Konkarien rinnalla tarvittaisiin kuitenkin nykyistä enemmän myös kansainväliseen kasvuun tähtääviä nuoria jatkajia.

Yritysten jatkajiksi tarvitaan lisää nuoria

Yritysten jatkajat ovat itsekin liiketoiminnan konkareita.

LUT-yliopiston tekemän kyselyn mukaan samaan aikaan suomalaiseen yrityskenttään tarvitaan lisää nuoria ja kasvuhakuisia jatkajia. Osa startup-innostuksesta olisi tärkeää saada suunnattua olemassa olevien yritysten jatkamiseen.

Omistajanvaihdosfoorumin teettämällä kyselytutkimuksella syvennettiin käsitystä ns. jatkaja-yrittäjistä eli henkilöistä, jotka ryhtyneet tai ryhtymässä olemassa olevan yrityksen uudeksi vetäjäksi joko yrityskaupan tai sukupolvenvaihdoksen kautta.

Tutkimustulosten mukaan jatkajat ovat pitkän linjan tekijöitä. Jatkajista 20 prosenttia oli alle 40-vuotiaita, 95 prosentilla oli johtamiskokemusta ja 85 prosentilla yli 15 vuoden työkokemus, 59 prosenttia oli yrittäjiä ja 34 prosentilla yli 15 vuoden yrittäjyyskokemus, 51 prosenttia oli omistanut urallaan vähintään kaksi eri yritystä ja 49 prosentilla oli aikaisempaa kokemusta vähintään yhden yrityksen ostamisesta.

Jatkajien profiili on tulosten valossa hyvin samansuuntainen kuin muillakin yrittäjillä. Keskeisimpiä motiiveja ovat kiinnostava bisnesmahdollisuus sekä mahdollisuus hyödyntää omaa osaamista ja toteuttaa itseään. Kohdeyritystä etsiessään jatkajat kiinnittävät eniten huomiota yrityksen toimialaan, kannattavuuteen ja kasvupotentiaaliin.

Jatkajat korostavat omistajuutta ja haluavat osallistua yrityksen toimintaan monissa eri rooleissa. Yhteensä 50 prosenttia painotti jatkuvuutta omistuksissaan: 28 prosenttia tavoittelee mahdollisimman pysyvää omistusta yrityksessä ja 22 prosenttia aikoo siirtää sen suvun sisällä seuraavalle sukupolvelle. 76 prosenttia haluaa osallistua omistamansa yrityksen operatiiviseen johtoon, 60 prosenttia olla mukana hallitusjäsenenä ja 50 prosenttia toimia hallituksen puheenjohtajana.

– Jatkajien vankka yrittäjä- ja johtamiskokemus ovat vahvuus, arvioi Omistajanvaihdosfoorumin puheenjohtaja Jari Huovinen Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta.

Hänen mukaansa selvitys osoittaa, että jatkajien joukossa on korostetun paljon sarja- ja portfolioyrittäjiä.

– Heidän kokemuksensa auttaa onnistumaan liiketoiminnan haltuunotossa ja sen jatkokehittämisessä. Uuden yrittäjän ja hänen edeltäjänsä samankaltaiset profiilit vahvistavat bisneksen jatkuvuutta, mikä on elintärkeää myös monen paikkakunnan työpaikkojen säilyvyyden kannalta.

Konkarien rinnalla tarvittaisiin kuitenkin nykyistä enemmän myös kansainväliseen kasvuun tähtääviä nuoria jatkajia.

Tutkimuksen toteutti Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto Omistajanvaihdosfoorumin toimeksiannosta. Kyselytutkimukseen vastasi kesä-elokuussa yhteensä 472 henkilöä, jotka ovat ryhtyneet yritysten jatkajiksi tai harkitsevat sitä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt