Yritysten innovaatioita voidaan VATT:n mukaan lisätä verotukien avulla

Tuoreen tutkimuksen mukaan tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan verotuki lisää yritysten innovaatioita merkittävästi.

Valtion taloudellinen tutkimuskeskuksen VATT:n erikoistutkija Elias Einiö on London School of Economicsin tutkijaryhmän kanssa selvittänyt verotukien merkitystä yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalle.

Englantilaisia yrityksiä tarkastelemalla tutkijat ovat laskeneet, että yhdellä veroeurolla saadaan 1,7 euron edestä tutkimus- ja tuotekehitysinvestointeja. Tutkimus- ja tuotekehityskuluista tehtävien lisävähennysten nostaminen 45 prosenttiyksiköllä lähes kaksinkertaisti yritysten patenttien määrän.

Tutkijaryhmä havaitsi myös, että tuen myötä syntyneet patentit eivät olleet keskimääräistä heikompilaatuisia. Lisäksi suurempaa tukea saaneet yritykset kasvoivat nopeammin ja työllistivät enemmän ihmisiä.

Suomessa T&K-verohuojennukset otettiin käyttöön vuonna 2013, mutta kokeilu lopetettiin vuonna 2014. Sen sijaan Englannissa tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan lisävähennys on viime vuosina ollut jopa 125 prosenttia kuluista.

Tutkijoiden mukaan ilman huojennusta Englannin tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit olisivat 10 prosenttia nykyistä alhaisemmat.

Verohuojennukset vaikuttavat tutkimuksen mukaan lisäksi enemmän pieniin kuin suuriin yrityksiin, koska pienillä yrityksillä ei ole yhtä suurta kassaa, jolla rahoittaa innovaatioiden kehittelyä.

Einiö arvioi, että hyvin toteutettu verotuki tutkimukselle ja tuotekehitykselle on hyvää innovaatiopolitiikkaa, missä veronmaksajat saavat siitä hyvän tuoton rahoilleen.

– Huojennus kannattaa porrastaa siten, että pienemmät yritykset saavat suuremman lisävähennyksen. Samalla verojärjestelmään voidaan luoda piirteitä, jotka mahdollistavat tukien vaikutusten luotettavan arvioinnin jälkikäteen, Einiö toteaa VATT:n tiedotteessa.

Kommentit