Lapsi ulkoilemassa päiväkodissa. LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Yrityksiä tarvitaan päivähoidon tuottamisessa

Pienten yritysten tulisi päästä paremmin osallistumaan julkisiin tarjouskilpailuihin, kertoo Yrittäjägallup.

Yrittäjät ovat vahvasti sitä mieltä, että yksityisiä yrityksiä tarvitaan tuottamaan päivähoitoa, sillä 74 prosenttia yrittäjistä oli sitä mieltä, että yksityisiä yrityksiä tarvitaan tuottamaan lasten päivähoitopalveluita.

Erityisesti asia sai kannatusta teollisuuden toimialan yrittäjiltä sekä 5-9 henkilöä työllistäviltä yrityksiltä.

Joissakin kunnissa yli puolet päivähoitopaikoista on yksityisten tuottamia. Sanna Marinin (sd.) hallitus on aikonut selvittää yksityisen varhaiskasvatuksen voitontavoittelun rajoittamista. Yrittäjägallupin vastaajista vain 28 prosenttia oli sitä mieltä, että julkisia palveluita tuottava yksityinen yritys ei saisi tuottaa voittoa.

Suomen Yrittäjät korostaa, että voitontavoittelu on luonnollinen osa yritystoimintaa.

– Voitontavoittelurajaus vähentäisi päivähoidon tarjontaa ja siten perheiden valinnanvapautta ja yksityisen päivähoidon tarjontaa. Monissa kunnissa on jo nyt pula hoitopaikoista, joita ei löydy kodin tai työn läheltä, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala sanoo.

Hänen mukaansa muutos kasvattaisi useissa kaupungeissa lasten hoitopaikkajonoja.

– Se vaarantaisi kunnissa päivähoidon toimintakyvyn useiksi vuosiksi ja pakottaisi kunnan investoimaan kiinteistöihin. Yksityinen tarjonta täydentää erinomaisesti kunnan päivähoitopalveluita, Kujala toteaa.

Pienet yritykset huomioidaan jakamalla hankinnat osiin

Yrittäjistä peräti 93 prosenttia on sitä mieltä, että julkisissa kilpailutuksissa pitää huomioida paremmin pienet yritykset. Täysin samaa mieltä asiasta oli 72 prosenttia yrittäjistä.

Yrittäjäjärjestö suosittelee, että kuntien valtuustot päättävät hankintalinjauksesta, joka tukee pienten ja keskisuurten yritysten huomiointia hankintojen valmistelussa.

– Hankinnat on jaettava järkeviin osiin ja kynnysarvon alittavat pienemmät hankinnat on laitettava avoimesti verkkoon. Hankinnoista on käytävä keskustelua alan yritysten kanssa ja niistä on viestittävä avoimesti, elinkeinopolitiikan asiantuntija Janika Tikkala Suomen Yrittäjistä toteaa.

Julkisten hankintojen lisäksi toinen vaihtoehto hyödyntää yritysten osaamista ja resursseja ovat palvelusetelit.

Erityisen vahvasti pienten yritysten huomiointia kannattivat yrittäjät, jotka työllistävät 2-9 henkilöä ja arvioivat yrityksensä ehkä kaatuvan.

Gallupissa enemmistön mielestä kuntien pitää yksityistää enemmän liiketoimintojaan.

– Kuntien pitää väistyä sieltä, missä yritykset toimivat jo. Kunnat harjoittavat monenmoista liiketoimintaa pesuloista taloushallintoon ja vievät tilaa oikeilta yrityksiltä, Kujala summaa yrittäjävastaajien mielipiteen.

Gallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 1 114 pk-yrityksen edustajaa. Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta. Otos pyritään rakentamaan niin, että Yrittäjägallup kuvaisi edustavasti Suomen yrityksiä. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tiedot kerättiin 17.2.–24.2.2021.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt