LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Yritykset valmistautuvat kuluttajien uuteen tietosuojaan

Jokaista yritystä koskettavaa uutta EU:n tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa ensi vuoden toukokuussa.

EU:n tietosuoja-asetuksella on Euroopan komission oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtaja Tiina Astolan mukaan tarkoitus edistää kuluttajien asemaa uudistamalla sekä lainsäädäntöä että yritysten toimintatapoja. Asetusta aletaan soveltaa toukokuussa.

Astolan mukaan tietosuoja on kansalaisten perusoikeus EU:ssa. Se on myös edellytys sille, että kansalaiset luottavat yksityisyytensä turvaamiseen digitaalitaloudessa ja sen myötä näiden markkinoiden kasvuun.

– EU:n yleinen tietosuoja-asetus, joka yksinkertaistaa nykyisiä säännöksiä, kannustaa uusiin innovaatioihin, joissa yksityisyys on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa, sekä uudentyyppisiin asiakassuhteisiin, joissa asiakas on paremmin perillä oikeuksistaan. Euroopan komissio tukee aktiivisesti jäsenvaltioiden lainsäädännöllisiä ja käytännön uudistuksia, jotka tähtäävät EU-asetuksen täytäntöönpanoon toukokuuhun 2018 mennessä, Astola painottaa.

Hän puhui asiasta maanantaina Keskuskauppakamarin Tietosuojapäivässä Pörssi-talolla Helsingissä.

Tietosuoja-asetuksesta tulee Keskuskauppakamarin mukaan tärkein henkilötietojen käsittelyä koskeva säädös Suomessa, ja se asettaa monia uusia vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle yrityksissä.

Kauppakamarien viime keväänä toteuttamassa kyselyssä kuitenkin vain 38 prosenttia yrityksistä kertoi varautuneensa tietosuoja-asetuksen uudistukseen. Heikointa valmistautuminen oli pienissä, alle 50 henkilöä työllistävissä yrityksissä, joissa valmistautuneita oli alle kolmannes .

Nyt tilanne on kuitenkin Keskuskauppakamarin mukaan muuttumassa. Kauppakamarin lakimiehen Minna Aalto-Setälän mukaan yritysten kiinnostus uudistukseen on tänä syksynä voimakkaasti lisääntynyt.

– Valmistautuminen asetuksen vaatimiin muutoksiin on nyt yrityksissä toden teolla työn alla, Aalto-Setälä kertoo.

Kyseessä on hänen mukaansa iso muutos, sillä edelleen on yrityksiä, joissa ei ole hallitustasolla käyty läpi yrityksen omaa varautumista tietosuoja-asioihin.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt