Etätyön salli viime vuonna 95 prosenttia yrityksistä ja tänä syksynä 78 prosenttia, joten lasku on huomattavaa. LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

Yritykset pohtivat etätyön rajoittamista

Kysely paljastaa keskenään ristiriitaisia arvioita, joita yrityksillä on koronan aiheuttamista kehityskuluista.

Suomalaisen ICT-alan konserni Praecom Groupin teettämässä kyselytutkimuksessa haastateltiin yli sadan hengen yrityksistä 200 henkilöstö- ja ICT-asioista vastaavaa henkilöä.

Yrityksistä 79 prosenttia aikoo kehittää verkon kautta tapahtuvien kohtaamisten onnistumista ja 77 prosenttia uskoo, että verkkokohtaamisten parempi onnistuminen tukee oleellisesti työhyvinvointia.

Samaan aikaan lähes puolet kokee, että spontaanien kohtaamisten ja kahvipöytäkeskustelujen puute on merkittävä haaste, mutta kuitenkin vain joka neljännen mielestä keskinäisen vuorovaikutuksen laatu on heikentynyt tämän vuoden aikana.

Vastaajista 64 prosenttia uskoo, että yrityksen pärjääminen jatkossa tulee edellyttämään henkilökohtaisesti tapahtuvia kohtaamisia.

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kasvua ei osata arvioida

Neljä viidestä haastatelluista uskoo, että myös koronan jälkeen ihmiset haluavat tehdä etätöitä enemmän kuin ennen. Tämän vaikutuksia ei kuitenkaan osata vielä ennakoida, koska hieman yli puolet vastanneista ei osaa sanoa, onko yrityksen tuottavuus kasvanut etätyötilanteen takia vai ei.

Yrityksistä 51 prosenttia ei myöskään osaa arvioida, onko työhyvinvointi kasvanut, ja vain 15 prosenttia kokee työhyvinvoinnin lisääntyneen. Yleisesti oman organisaation sisäisen koheesion on koettu vähentyneen.

Praecom Groupin vuonna 2019 IROResearchiltä tilaaman tutkimuksen tuloksissa näkyy, että tuolloin 29 prosentissa yrityksistä etätöitä sai tehdä vapaasti niin halutessaan ja 66 prosentissa etätöitä sai tehdä rajoitetusti. Vain neljä prosenttia ei sallinut etätöitä lainkaan.

Tämän vuoden tuloksista puolestaan näkyy, että arviot ihmisten halusta tehdä etätyötä jatkossa aiempaa enemmän eivät käy yksiin yritysten tulevaisuudensuunnitelmien kanssa. Nyt kuusi yritystä kahdesta sadasta arvioi, että koronan jälkeen etätyö ei ole sallittua lainkaan ja 14 yrityksessä se ei tule lähtökohtaisesti olemaan mahdollista, vaikka sitä harkitaan.

Etätöiden tekemisen vapaasti sallivien yritysten määrä on laskenut 22 prosenttiin ja rajoitetusti etätyön mahdollistaviakin yrityksiä on 56 prosenttia eli kymmenen prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.

Kaiken kaikkiaan etätyön salli viime vuonna 95 prosenttia ja tänä syksynä 78 prosenttia yrityksistä, joten lasku on huomattavaa.

Muuttuva työ 2021-tutkimuksen on toteuttanut IROResearch Oy Praecom Groupin toimeksiannosta. Tutkimuksen tiedot kerättiin tietokoneohjatuin puhelinhaastatteluin (CATI) 30.9.–16.10. välisenä aikana. Vastaajina oli yhteensä 200 yritysten ICT- ja henkilöstöasioista vastaavaa henkilöä.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt