Yrittäjien työmarkkinatuen maksaa Kela. LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Yrittäjien työmarkkinatuelle jatkoa

Tarkoituksena on turvata yrittäjien toimeentuloa pandemian jatkuessa.

Yrittäjät ovat voineet saada työmarkkinatukea koronaviruspandemian takia. Oikeus on perustunut työttömyysturvalain väliaikaiseen muutokseen, joka on nykyisellään voimassa maaliskuun loppuun asti. Hallituksen esityksen mukaan yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen jatkettaisiin 30. kesäkuuta saakka.

– Koronapandemia on vaikeuttanut yrittäjien toimintaa merkittävästi, eikä nopeaa helpotusta tilanteeseen valitettavasti ole näkyvissä. Tarve tuen jatkamiselle on selvä, työministeri Tuula Haatainen (sd.) sanoo.

– Yrittäjien työmarkkinatuella on ollut merkittävä rooli poikkeusoloissa. Syksyllä tukea sai keskimäärin noin 22 000 henkilöä kuukaudessa, työministeri jatkaa.

Kela maksoi viime vuonna työmarkkinatukea yhteensä noin 44 000 yrittäjälle. Tukea maksettiin yhteensä noin 165,7 miljoonaa euroa.

Yrittäjä voi saada väliaikaisen muutoksen perusteella työmarkkinatukea, jos yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen täytyy johtua koronaepidemiasta.

Väliaikaisen muutoksen perusteella maksettavan työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista. Jos yrittäjä lopettaa koko yritystoiminnan, työttömyysetuutta voidaan maksaa työttömyysturvalain toistaiseksi voimassa olevien säännösten perusteella.

Yrittäjien työmarkkinatuen lisäksi hallitus esittää jatkoa työttömyysturvan suojaosan korotukselle ja muille työttömyysturvan poikkeussäännöksille.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt