Suomen yrittäjät -rakennus Mannerheimintiellä Helsingissä. LEHTIKUVA/MESUT TURAN

Yrittäjien luottamus eläkejärjestelmään huono

Yrittäjistä vain runsas kolmannes kertoo luottavansa yrittäjien eläkejärjestelmään.

Epäluottamusta kokevat erityisesti nuoret ja pienituloiset yrittäjät.

– Tämä on vakava asia, koska luottamus eläkejärjestelmään on osa ihmisen perusturvaa, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Yli 40 prosenttia yrittäjistä epäilee järjestelmää. Viidennes kertoo olevansa täysin ja 22 prosenttia jokseenkin eri mieltä väittämän “Luotan nykyiseen YEL-järjestelmään” kanssa. Järjestelmään luottaa täysin vain kymmenen prosenttia ja jokseenkin 25 prosenttia yrittäjistä. Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien Kantarilla teettämästä Yrittäjägallupista.

Tilanne on pysynyt koronavuoden ajan ennallaan: vuosi sitten YEL-järjestelmään luotti täysin kymmenen ja osin 24 prosenttia vastaajista.

Pidemmällä aikavälillä tilanne on kuitenkin parantunut. Vuonna 2017 Suomen Yrittäjät kysyi jäsenkyselyssään samaa. Silloin YEL-järjestelmään luotti täysin noin neljä prosenttia ja jonkin verran noin 20 prosenttia.

Yrittäjät varautuvat vanhuuteen sijoittamalla, säästämällä, lisäeläkkeelle tai palkkatyöstä kertyneellä eläkkeellä enemmän kuin YEL-maksuilla. Erityisesti nuoret yrittäjät turvaavat sijoituksiin.

Sijoittamisen ja vapaaehtoisen lisäeläkkeen merkitys on selvästi kasvanut koronapandemian aikana. Yli kolmanneksella yrittäjistä on vapaaehtoinen lisäeläke. Vapaaehtoisten lisäeläkkeiden suosio on kasvanut selvästi vuodessa.

– Mitä isommat ansiot, sitä enemmän suositaan lisäeläkettä ja luonnollisesti myös sijoitustoimintaa, Pentikäinen lisää.

Yrittäjät esittää muutoksia YEL-järjestelmään

– Yrittäjien luottamusta lisäisi se, että yrittäjä saisi oikeuden työuran aikaiseen ansioturvaan aina, kun joutuu ottamaan pakollisen YEL-vakuutuksen. Siksi olemme esittäneet yrittäjän eläkelain mukaisen pakollisen vakuuttamisen alaraja nostamista nykyiseltä tasolta vähintään yrittäjän ansiosidonnaisen työttömyysturvan alarajalle, työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén sanoo.

Yrittäjät on myös arvioinut, että siirtyminen YEL-työtulossa vuosityötulosta kuukausityötuloon lisäisi ymmärrystä turvan tasosta yrittäjien keskuudessa.

– Yksinkertaisuus ja selkeys varmasti maksavat itsensä takaisin, sillä ne lisäävät yrittäjien luottamusta järjestelmään ja rohkaisevat yrittäjiä huolehtimaan sosiaaliturvansa tasosta nykyistä paremmin, Hellstén toteaa.

Yrittäjägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 1 120 pk-yrityksen edustajaa. Tutkimus toteutettiin monimenetelmätutkimuksena, jolloin osa vastaajista osallistui tiedonkeruuseen sähköpostikyselyllä ja osa Gallup Forum -internetpaneelin kautta. Vastaajina on siis muitakin kuin Suomen Yrittäjien jäsenyrittäjiä. Otos pyritään rakentamaan niin, että Yrittäjägallup kuvaisi edustavasti Suomen yrityksiä. Tutkimuksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tiedot kerättiin 19.3.-24.3.2021.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt