Yrittäjän Työttömyyskassan jäsenille suunnatun kyselyn kertovat yrittäjien taloudellisesta ahdingosta ja tulevaisuuden näkymien epävarmuudesta. LEHTIKUVA/RONI REKOMAA

Yrittäjien epävarmuus tulevasta jatkuu

Yrittäjäkassan mukaan 33 prosenttia yrittäjistä arvioi tarvitsevansa lisää julkista tukea.

Yrittäjän Työttömyyskassan jäsenille suunnatun kyselyn kertovat yrittäjien taloudellisesta ahdingosta ja tulevaisuuden näkymien epävarmuudesta. Huhtikuussa tehtyyn kyselyyn vastanneista lähes 4 000 kassan jäsenestä 39 prosenttia aikoi hakea Kelan väliaikaista työmarkkinatukea.

Kaiken kaikkiaan lähes kolme neljästä vastanneesta jäsenestä oli kohdannut merkittäviä ongelmia toiminnassaan koronakriisin aikana.

Ensimmäisen korona-aallon selättämisen jälkeen tilanne ehti jo näyttää paremmalta, mutta pelätty taudin toinen aalto on jälleen heikentänyt yrittäjien arvioita tulevaisuudesta.

Yrittäjäkassan syksyllä toistamiseen toteuttama jäsenkysely paljastaa, että ilman tukia helpotusta toisen korona-aallon aiheuttamaan ahdinkoon ei ole luvassa. Kyselyyn vastasi lokakuussa lähes 4200 jäsentä.

Tuet ovat auttaneet yrittäjiä pysymään pinnalla

Yrittäjien taloudellisen tilanteen helpottamiseksi säädettiin keväällä pikaisesti laki väliaikaisesta työttömyysturvaoikeudesta. Lain säätämisen ansiosta yrittäjien on ollut mahdollista saada Kelan maksamaa väliaikaista työmarkkinatukea ilman yritystoiminnan lopettamista. Lain voimassaolo päättyy kuitenkin tämän hetken tietojen mukaan vuoden lopussa.

Syksyn kyselyssä yli kolmasosa vastaajista oli hakenut Kelan väliaikaista työmarkkinatukea. Lisäksi 60 prosenttia vastaajista oli hakenut julkista tukea.

Kassanjohtaja Merja Jokisen mukaan kyselyn tulokset antavat osviittaa siitä, että yrittäjille myönnetyt tuet ovat tuottaneet tulosta.

– Tukien saaminen auttoi yrittäjiä ennakoimaan tulevaisuuden näkymiä ja pääsemään kertaalleen vaikean jakson yli. Kevään kyselyyn verraten lähes yhtä suuri joukko vastaajia arvioi vielä lokakuussa jatkavansa yritystoimintaa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Myös koronakriisin aiheuttamien haasteiden määrä oli vähentynyt: huhtikuussa 40 prosenttia vastaajista kertoi koronan aiheuttaneen yritykselle erittäin paljon ongelmia, mutta lokakuussa sama luku oli laskenut 25 prosenttiin, kertoo Jokinen.

Uudelleen kiihtyvä koronapandemia lisää turvattomuutta

Vaikka suuri osa yrittäjistä onnistuikin taistelemaan läpi ensimmäisen korona-aallon, tautitilanteen uudelleen heikentyminen on palauttanut monet takaisin ahdinkoon.

– Koronatilanteen uudelleen kiihtymisen seurauksena yrittäjät ovat entistäkin kuormittuneempia. Yritystoiminnan taloudellisen tilanteen lisäksi monet ovat huolissaan omasta ja lähimmäisten terveydestä. Samalla väsymys ja turhautuminen jatkuvasti vaihtuviin ja tiukentuviin rajoituskäytäntöihin nostavat päätään, kertoo Jokinen.

Jokinen arvioi, että määräaikaiselle työttömyysturvalainsäädännön muutokselle olisi todennäköisesti tarvetta myös jatkossa, jos koronatilanne jatkaa toisen aallon seurauksena pahenemistaan.

Kommentit

Miksi kommentit eivät näy? »Kommentoinnin säännöt