Perheyritysten liitto esittää omissa vaalitavoitteissaan, että seuraavaan hallitusohjelmaan tulee kotimaista omistajuutta edistävä ohjelma. LEHTIKUVA / MARJA AIRIO

”Yrittäjien äänen kuuluttava tulevalla vaalikaudella”

Perheyritysten liitto toivoo, että uusi hallitusohjelma tukee talouskasvua ja omistamista.

Yrittäjien ja omistajien äänen on kuuluttava seuraavallakin vaalikaudella, toteaa Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Auli Hänninen.

– Suomi tarvitsee työllistäviä yrityksiä, joiden avulla hyvinvoivaa Suomea rakennetaan. Seuraavan hallituksen tuleekin tehdä talouspolitiikkaa, joka tukee yrittämistä ja omistamista, Hänninen toteaa tiedotteessa.

Perheyritysten liitto toivoo, että Suomeen saadaan rivakalla aikataululla koottua uusi hallitus sekä hallitusohjelma, joka tukee talouskasvua, yrittämistä ja omistamista pitkäjänteisesti.

Toimitusjohtaja Hänninen toivoo, että tuleva hallitus pystyy jatkamaan edellisen hallituksen vauhtiin saamaa hyvää työllisyyskehitystä niin, että työllisyysprosentti voi nousta 75 prosenttiin.

Työllisyysasteen nosto edellyttää muun muassa paikallisen sopimisen lisäämistä, työntekijöiden osaamisen varmistamista ja ulkomaisen työvoiman tarveharkinnasta luopumista.

Perheyritysten liitto esittää omissa vaalitavoitteissaan, että seuraavaan hallitusohjelmaan tulee kotimaista omistajuutta edistävä ohjelma. Suomi tarvitsee omistajia, jotka investoivat Suomeen. Yrittäjyyspolitiikan pitäisi keskittyä työllistävien työnantajayritysten toimintaedellytysten parantamiseen.

Myös verotukseen tarvitaan liiton mukaan parlamentaarisesti valmistelu, yli vaalikausien ulottuva ohjelma, joka helpottaa yritysten kehittämistä ja uudistamista. Veropolitiikan pitää olla pitkällä aikavälillä ennustettavaa ja johdonmukaista.

– Yritysten ja omistajien verotuksen kiristämisellä voidaan lyhyellä tähtäimellä kasvattaa verotuloja, mutta pitkällä tähtäimellä verotuksen kiristäminen syö yritysten toimintaedellytyksiä ja sitä kautta talouskasvua, Hänninen sanoo.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt