Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen. LEHTIKUVA/MESUT TURAN

Yrittäjät valmiita työllistämään – vaatii uudistuksia

Yrittäjät ovat valmiit työllistämään enemmän, jos työmarkkinoita uudistetaan rohkeasti.

Yrittäjät kertovat työllistävänsä enemmän, jos irtisanominen olisi mikroyrityksissä helpompaa (46 %), työehdoista voisi sopia enemmän paikallisesti (39 %) ja pk-yrityksillä olisi vähemmän normeja (35 %). Tiedot ilmenevät Yrittäjägallupista.

Edellinen hallitus helpotti työllistämistä höllentämällä hieman henkilöperusteisen irtisanomisen kriteerejä.

– Uusi lainsäädäntö helpottaa jonkun verran työllistämistä, mutta yrittäjät eivät koe muutosta riittäväksi, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen sanoo.

Lakimuutoksen jälkeenkin irtisanomissyyn pitää olla ”asiallinen ja painava”.

– Suomen kilpailijamaissa irtisanomiseen riittää asiallinen syy. Myös kansainväliset sopimukset lähtevät siitä, että pätevä syy riittää. Irtisanomisen keventäminen mikroyrityksissä voisi tuoda tuntuvasti uusia työpaikkoja, Mäkynen toteaa.

Myös työehdoista ja työajoista sopiminen työpaikkatasolla helpottaisi kyselyn perusteella työllistämistä.

– Paikallisen sopimisen lisääminen parantaisi yritysten mahdollisuuksia vastata kilpailuun ja palvella asiakkaitaan. Se olisi tehokas tapa lisätä työn kysyntää. Paikallista sopimista pitää edistää sekä työehtosopimus- että lakimuutoksin, Mäkynen sanoo.

Työllisyystavoitteeseen tarvitaan pk-yrittäjiä

Suomen Yrittäjien liittokokous tukee vahvasti hallituksen tavoitetta 75 prosentin työllisyysasteesta.

– Jotta se voi toteutua, tarvitaan lisää työllistäviä pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja työpaikkoja pk-kenttään. Toimenpiteitä tarvitaan pian, ja niiden on oltava vaikuttavia. Hallituksen on syytä edetä nopeasti. Muuten talouspolitiikan pohja pettää, Mäkynen sanoo.

Suomen Yrittäjien liittokokouksen mukaan hallituksen pitää sen vuoksi määrätietoisesti madaltaa työllistämisen riskejä pienimmissä yrityksissä keventämällä irtisanomissuojaa, lisätä paikallisen sopimisen liikkumatilaa kaikissa yrityksissä, vähentää työllisyyttä estäviä ja hidastavia normeja, poistaa takaisinottovelvollisuus sekä panostaa pienten yritysten jatkuvan oppimisen järjestelmän kehittämiseen.

Suomen Yrittäjien liittokokous avasi Valtakunnalliset yrittäjäpäivät Lahdessa. Kaksipäiväiseen tapahtumaan kokoontuu yli 1 400 yrittäjää ja yrittäjävaikuttajaa

Kantar TNS kysyi yrittäjiltä työllistämisen esteistä Suomen Yrittäjien pyynnöstä. Kyselyyn vastasi 1 006 yrittäjää. Tiedot kerättiin syyskuun viimeisellä ja lokakuun ensimmäisellä viikolla.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt