Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisella ja lyhentämisellä olisi Yrittäjien mielestä merkittävä työllisyysvaikutus. LEHTIKUVA / PEKKA SAKKI

Yrittäjät Timo Harakalle: Työllisyystoimet eivät riitä

Mikael Pentikäisen mukaan työllisyyden parantamiseen on keinoja, mutta niiden toteuttaminen vaatii tahtoa.

Työministeri Timo Harakan (sd.) esittelemät ensitoimet työllisyyden vahvistamiseksi eivät riitä, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen arvioi.

Timo Harakka kertoi tiistaina, että työllisyyttä lähdetään parantamalla työvoimapalveluja, muuttamalla palkkatukea ja tehostamalla kotouttajien osaamista.

Mikael Pentikäinen myöntää, että palkkatuella ja työllisyyspalveluilla on merkitystä mutta korostaa, että työllisyystavoitteen saavuttamiseen tarvitaan paljon muutakin.

Pentikäisen mukaan esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisella ja lyhentämisellä olisi merkittävä työllisyysvaikutus.

– Yrittäjät on samaa mieltä EK:n kanssa siitä, että näin voisi syntyä noin 20000 uutta työpaikkaa, Pentikäinen kirjoittaa Suomen Yrittäjien sivuilla.

Toisena merkittävänä työllisyystoimena Pentikäinen mainitsee sosiaaliturvauudistuksen. Sitä olisi hänen mukaansa muokattava niin, että työn vastaanottaminen olisi aina kannattavaa.

– Yrittäjät kohtaavat liian usein tilanteen, jossa työtä tarjotaan, mutta mahdollinen vastaanottaja ei halua ottaa sitä vastaan, koska taloudellinen kannustin on liian pieni tai puuttuu, hän sanoo.

– Työllisyysvaikutus on suuri, jos sosiaaliturvareformi kannustaa tarjoamaan työtä eli kuulumaan työvoimaan. Karkeasti arvioiden pitkällä aikavälillä työllisyyspotentiaali voisi lisääntyä jopa 100000 yksilöllä. Syntyisikö uusia työsuhteita, riippuu yritysten kyvystä tarjota työtä.

Työtä kysyvän yrityksen näkökulmasta keskeinen keino olisi Mikael Pentikäisen mukaan sopimisen kieltojen poistaminen yleissitovan kentän yrityksiltä.

– Jos sopimisen kieltoja poistetaan, työehtosopimusten antama liikkumatila tulee myös 50000 yleissitovan kentän yrityksen käyttöön. Tällä olisi merkittävä työllisyyttä lisäävä vaikutus, koska se parantaisi yrityksen mahdollisuuksia vastata kilpailuun sopimalla paikallisesti työehdoista. Tämä voisi tuoda arviomme mukaan noin 15000 uutta työpaikkaa.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt