Yrittäjät tukevat arvonlisäveron alarajan nostamista. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Yrittäjät: Onko SDP unohtamassa pienituloisen yrittäjän?

Suomen Yrittäjien mukaan SDP:n vero-ohjelman yrittämiseen ja omistamiseen kohdistuvat veronkorotukset nakertavat tulevaa talouskasvua.

Yrittäjien mukaan SDP:n vero-ohjelmassa hyvää ovat ehdotus osinkoverotuksen veropohjan tiivistämisestä ja arvonlisäveron alarajan nostamisesta. Huonoa ovat ehdotukset alv:n alarajan huojennuksesta ja yrittäjävähennyksestä luopumisesta.

Yrittäjät korostavat, että yrittäminen, omistaminen ja investoinnit ovat pitkäjännitteistä toimintaa, jota veropolitiikan tulee tukea. Hyvä verojärjestelmä on ennustettavaa, sillä epävarmuus verotuksen suunnasta ja tasosta johtaa väistämättä taloudellisen aktiviteetin alenemiseen ja tuotannollisen toiminnan siirtymiseen muualle.

– Yrittäjät ottavat joka päivä toiminnassaan riskiä, jotta yritys menestyy tulevaisuudessa. Menestyminen on välttämätön ehto sille, että yritykset voivat työllistää ja tarjota hyvinvointia työntekijöille sekä mahdollistaa kansantalouden kasvun. Yritykset, joilla on vahva tase, pärjäävät suuremmalla todennäköisyydellä yli huonojen aikojen, toteaa Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen tiedotteessa.

SDP painottaa, että veropohjaa tulisi tiivistää ja laajentaa veronkorotusten sijaan. Näin yhteisövero pysyisi jatkossakin kilpailukykyisenä.

– On kuitenkin outoa, että SDP haluaa poistaa yrittäjävähennyksen. Sehän nimenomaan auttaa pienituloisia, ei osakeyhtiömuotoisia yrittäjiä, jotka eivät ole hyötyneet yhteisöveron alentamisista. Tämä on se joukko, jolla on suuri kasvupotentiaali ja sitä kautta mahdollisuus työllistää, Kuismanen toteaa.

– Ehdotus arvonlisäveron alarajan nostamisesta on tervetullut, mutta huojennuksesta ei pidä luopua. Huojennus pienentää verorasitusta verollisen toiminnan rajan ylittyessä, ja siitä hyötyvät eritoten pienet yritykset.

Kuismasen mukaan myös SDP:n ehdotus osinkoverotuksen veropohjan tiivistämisestä on tervetullut, sillä monet kansainväliset ja kotimaiset institutionaaliset sijoittajat sekä muut osinkoverotuksesta vapautetut yhteisöt eivät juurikaan maksa osinkoveroja Suomeen.

Kommentit

»Kommentoinnin säännöt